วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สพฐ.มีคำสั่งให้ ร.ร.ทั่วประเทศ งดกิจกรรมกลางแจ้ง หากร้อนจัดสั่งปิดเรียนทันที


ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากเหตุสภาพอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณครึ่งแรกของเดือน ยังคงมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคกลาง กับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางช่วง มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในบางวัน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา


ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด เพื่อป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ดังนี้

  1. งดการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
  2. จัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่มสะอาด ภายในสถานศึกษาให้มีความเพียงพอ
  3. ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และพัดลม ให้มีความพร้อมใช้งาน
  4. ในกรณีที่มีสภาพอากาศร้อนจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน ให้พิจารณาปิดเรียน และพิจารณาจัดการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Online On-hand On-Air หรือ On-Demand
  5. ตรวจสอบการลืมนักเรียนในรถ หรือการปล่อยให้อยู่ในรถที่จอดตากแดด
  6. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียน ในการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อพบผู้ป่วยโรคลมแดด (Heat Stroke) หากเกิดภาวะฉุกเฉินสามารถเรียกหน่วยบริการฉุกเฉินหมายเลข 1669
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์