วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

'วราวุฒิ' เผยเหตุลงสมัคร สว. ไม่ได้ เปิดทางให้เมียสมัครแทน

กรณีการลาออกจากตำแหน่งรองนายก อบจ.ลำปาง ของนายวราวุฒิ หน่อคำ ซึ่งหลายคนเกิดแคลงใจตั้งข้อสังเกตว่า นายวราวุฒิลาออกเพื่อเตรียมตัวจะลงสมัคร สว. หรือไม่ แต่ พรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ.2561  มาตรา14(24) ระบุว่า ผู้สมัคร สว.จะต้องพ้นจากการเป็นสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก  ทำให้นายวราวุฒิ ขาดคุณสมบัติในข้อนี้ ซึ่งทางเจ้าตัวต้องทราบ แต่เหตุใดจึงลาออกจากตำแหน่ง ขณะเดียวกันมีชื่อของ นางผ่องศรี หน่อคำ ภรรยา ลงสมัคร สว.กลุ่มสตรี ของอำเภอเมืองลำปางด้วย 

ลานนาโพสต์สอบถามข้อมูลจาก นายทองเนตร ดูใจ ผอ.กกต.ลำปาง กล่าวว่า  คุณสมบัติของผู้สมัคร สว. มาตรา 14 ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 24  คือ เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันสมัครรับเลือก   และข้อ 25 เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผู้ดํารงตําแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ 

ซึ่งนายวราวุฒิ เคยได้สอบถามกรณีการดำรงตำแหน่งรองนายก อบจ.ว่าเข้าข่ายการเป็นผู้บริหารท้องถิ่นด้วยหรือไม่ ในการประชุมให้ความรู้ของ กกต.ด้วย  ทางกกต.กลางได้มีการตีความกันซึ่งถือว่าเข้าข่ายผู้บริหาร จึงไม่สามารถลงสมัคร   อาจเป็นไปได้ว่าการลาออกจากตำแหน่งรองนายก เป็นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ข้อ 25 คู่สมรสจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  เนื่องจากทางภรรยาได้ลงสมัครด้วยเช่นกัน  

ด้านนายวราวุฒิ หน่อคำ เปิดเผยว่า  ตนมีความตั้งใจที่จะลงสมัคร สว.อยู่แล้ว จึงได้สอบถามกับทาง กกต.ว่าตำแหน่งรองนายกฯ เข้าข่ายผู้บริหารท้องถิ่นหรือไม่ เนื่องจากผู้บริหารจะต้องได้รับการเลือกตั้ง แต่รองนายกฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง  ซึ่งตอนแรกแจ้งว่าลงสมัครได้ จึงลาออกจากรองนายก   แต่เมื่อมีการพูดคุยหารือกันไปยัง กกต.กลาง ภายหลังทราบว่าเข้าขายต้องลาออกจากตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 5 ปี ตนจึงไม่สามารถลงสมัครได้  ก็เลยเปิดโอกาสให้ทางภรรยาได้ลงสมัครแทน  ซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำหน้าที่การงานส่วนตัวต่อไป 

นายวราวุฒิ หน่อคำ เคยชนะการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้คะแนนรวม 138,992 คะแนน  ในขณะที่อันดับสอง คือ นายบุญชูตรี ทอง ได้คะแนนรวม 106,755  คะแนน เป็นวุฒิสภาไทยชุดที่ 11 เป็นสมาชิกชุดสองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนควบคู่กับการสรรหา จากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557

แต่หลังจากนั้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เกิดรัฐประหาร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อรัฐประหาร ยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการของ นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ซึ่งรักษาการแทน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2557 เรื่อง ให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง ทำให้วุฒิสภาชุดนี้มีอายุสั้นที่สุดในประวัตศาสตร์วุฒิสภาไทย


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์