วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สั่งย้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง อ.เกาะคา ช่วยราชการศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 67 นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้นางสาวสุมาวดี พวงจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ไปปฏิบัติราชการ ณ หน่วยศึกษานิเทศก์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ เป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือหน่วยศึกษานิเทศก์ มอบหมาย

 เนื่องจาก นางสาวสุมาวดี พวงจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง แจ้งความประสงค์ขอช่วยปฏิบัติราชการที่หน่วยศึกษานิเทศก์ และปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ย้ายดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจความในมาตรา 30 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ นางสาวสุมาวดี พวงจันทร์ ไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ โดยให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนเดิม

            ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์