วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ภาคีเครือข่ายฯ จ.ลำปาง เดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) จัดกิจกรรมสร้างเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาสุขภาวะ เพื่อการลดปัจจัยเสี่ยง

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่บริเวณลานเอกนประสงค์ บ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง พระอาจารย์ อาจารย์ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่ายโครงการสร้างเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาสุขภาวะเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงในจังหวัดลำปาง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ผู้ใหญ่บ้าน กำนันในพื้นที่ พร้อมด้วยเด็กและเยาวชน ชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี  โดยการถือป้ายรณรงค์ การแต่งกายแฟนซีให้รู้ถึงพิษภัย โทษของการสูบบุหรี่ ไปตามถนนในหมู่บ้าน ก่อนที่จะไปจัดกิจกรรมภายในวัดท่าขัว  


สำหรับกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ อาจารย์ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น  เพื่อส่งเสริมองค์กรภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย คณะสงฆ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณะสุข วัด โรงเรียน หมู่บ้าน ร่วมกันรณรงค์ ลด ละเลิก บุหรี่ อันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชน   ภายในงานยังได้มีการตั้งโรงศพติดชื่อนายมะเร็ง นามสกุล ปอดพัง ก่อนที่จะทำพิธีฌาปณกิจ เพื่อหวังว่าหลายๆคนจะหันมาเลิกสูบบุหรี่กันมากขึ้น
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์