วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

อบจ.ลำปาง หนุนงบซ่อมสะพานบ้านน้ำล้อม 2.8 ล้านบาท พร้อมอนุมัติอีก 27 โครงการช่วยชาวบ้าน โดยจ่ายจากเงินสะสมกว่า 115 ล้าน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. น.ส.ตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร  นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง  นายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา เขต 2 นายโชคชัย ศิลปชัย หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค อบจ.ลำปาง และนายศรีทน อยู่รักญาติ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคาแม่ยาว ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและชาวบ้านน้ำล้อม หมู่ที่ 1 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง กรณีสื่อท้องถิ่นได้นำเสนอข่าวชาวบ้าน 8 หมู่บ้านในพื้นที่ไม่สามารถสัญจรได้  เนื่องจากสะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำแม่ยาวที่เชื่อมต่อกับหลายหมู่บ้านเกิดหักเพราะเหตุอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคม 2566 และยังไม่ได้รับการแก้ไข ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้

น.ส.ตวงรัตน์ นายก อบจ.ลำปาง กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 พร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ที่ได้เดินทางมาตรวจสภาพพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยได้หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งได้แจ้งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะคาแม่ยาวให้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายัง อบจ.ลำปาง เนื่องจากเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของพื้นที่

จากนั้น อบจ.ลำปางได้ดำเนินการขับเคลื่อนการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้กองช่างสำรวจข้อมูล การบรรจุโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ป่ากู่) บ้านน้ำล้อม หมู่ที่ 1 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566-2570) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 การประกาศใช้แผนพัฒนาฯ การจัดทำประมาณการราคาและแบบแปลน การเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภา อบจ.ลำปาง

หลังจากที่ได้มีการประชุมสภา อบจ.ลำปาง สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 2) และได้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบฯ 2567 จำนวน 27 โครงการ งบประมาณกว่า 115 ล้านบาท  ซึ่งรวมถึงโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ป่ากู่) บ้านน้ำล้อม ถือว่ามีงบประมาณพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันที หลังจากที่เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่เรียบร้อย อบจ.ลำปาง จะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ แต่เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วน อบจ.ลำปางอาจจะดำเนินการคู่ขนาน โดยทำเรื่องขออนุมัติโครงการผ่านขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ไปพร้อมกับเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวทำหนังสือขอใช้พื้นที่ เพื่อจะได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนต่อไป.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์