วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เทศบาลนครลำปาง จัดแถลงผลการดำเนินงาน "ครบรอบ 3 ปี" ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองลำปางให้เป็น “บ้านที่มีความสุขของทุกคน”

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครลำปาง นำโดยนายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาการนายกเทศมนตรีนครลำปาง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  จัดการแถลงผลการดำเนินงานของเทศบาลนครลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครลำปาง ให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายและกว้างขวาง รวมถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาชน สถานศึกษา และสื่อมวลชน ณ อาคารศูนย์นันทนาการสร้างสรรค์ THE RECREATION HALL (โฮงละกอน) ห้าแยกหอนาฬิกาลำปาง

สำหรับผลงานต่างๆของเทศบาล เป็นการเน้นเการดำเนินงาน 3 ด้านด้านการพัฒนาเมือง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการบริหารเทศบาลนครลำปาง เป็น 3 เสาหลักที่บริหารจัดการในภาพรวม  ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุงสวนสาธารณะต่างๆ เช่น

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หรือสวนจีน โดยประดับตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ  จัดตั้ง มังกรทองนครลำปาง  บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟนครลำปาง  สะท้อนความรุ่งเรือง มั่งคั่งและความเป็นมงคล  ย่านสบตุ๋ย 

สวนสาธารณะเขลางค์นคร สวนสีเขียวใจกลางเมือง ที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการมากที่สุด ทำการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ เวทีการแสดง สนามบาสเกตบอล สนามฟุตซอล ลานออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น น้ำพุพร้อมระบบน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง หลังคาลานลีลาศ และปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบ ให้มีความสวยงาม มีความร่มรื่นของสวนสีเขียว ที่เหมาะแก่การพักผ่อนและออกกำลังกาย

พลิกฟื้นคืนชีวิตให้แม่น้ำวังจากฝายเขื่อนยางโบราณ สู่การกล้านำเทคโนโลยีมาสรรสร้างกลายเป็น ฝายพับได้ระบบไฮโดรลิคครั้งแรกในจังหวัดลำปาง เพื่อการแก้ปัญหาน้ำวังแห้งอย่างยั้งยืน  เป็นต้น และยังมีโครงการอื่นๆอีกมากมาย

นอกจากนั้น ภายในงานมีการแสดงผลงานของแต่ละสำนัก/กอง การแสดงผลงานของสถานศึกษาในสังกัด และการแสดงของกลุ่มภาคีเครือข่าย โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ กันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์