วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ปวช. – ป.ตรี เงินเดือน 11,280 – 19,500 บาท สมัครถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567


จังหวัดลำปางประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตําแหน่งที่รับสมัครสอบและเงินเดือนที่ได้รับ

1. พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ได้รับค่าตอบแทน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์


2. พนักงานเขียนแผนที่ จำนวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทน

(1) คุณวุฒิ ปวช. ได้รับค่าตอบแทน 11,280 บาท

(2) คุณวุฒิ ปวท. ได้รับค่าตอบแทน 13,010 บาท

(3) คุณวุฒิ ปวส. ได้รับค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ภายในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดูประกาศ คลิกที่นี่!!

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์