วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เครือข่ายสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภคเขตพื้นที่ภาคเหนือ ชูนโยบาย “เปิดก่อนจ่าย” ได้ของตรงปก เป็นสิทธิผู้บริโภคที่ควรได้รับความปลอดภัยจากการซื้อของออนไลน์

หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับ 5 หน่วยงานประจำจังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง) และหน่วยประสานจังหวัดน่าน จัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับภูมิภาค ชูนโยบาย “เปิดก่อนจ่ายแก้ปัญหาซื้อ – ขายออนไลน์ พร้อมจัดทำแผนสื่อสารสาธารณะให้ความรู้กับผู้บริโภค ควบคู่การสะท้อนปัญหาผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิได้ของไม่ตรงปกหลังจ่ายเงินแล้ว เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการควบคุมขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้ขายอย่างเคร่งครัด  

ผู้ประกอบการควรประกาศนโยบายความซื่อสัตย์ของพนักงานขนส่ง เกี่ยวกับบริการเก็บเงินปลายทาง หรือ COD เพื่อป้องกันบริการที่ช่วยเอื้อประโยชน์ ให้กับมิจฉาชีพที่แฝงมากับธุรกิจออนไลน์  ผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัยจากการซื้อสินค้าทางออนไลน์ ไม่ถูกหลอกลวง ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางไปยังหน้าร้าน อย่างไรก็ตาม การซื้อขายสินค้าออนไลน์ก็มีความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะได้รับสินค้าไม่ตรงปก เช่น ผิดสี ผิดไซส์ ชำรุด หรือหมดอายุ หรือถูกมิจฮาชีพหลอก เป็นต้น

การให้สิทธิผู้บริโภค เปิดดูสินค้าก่อนจ่าย จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากร้านค้าที่ไม่ซื่อสัตย์ ร้านค้าที่ส่งสินค้าไม่ตรงปกจะถูกบังคับให้เปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์  นอกจากนี้ การเปิดก่อนจ่าย ยังช่วยลดปัญหาการร้องเรียนขอเปลี่ยน คืนสินค้า หรือขอชดใช้ความเสียหายเมื่อมีปัญหา ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภค รวมถึงช่วยลดภาระการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น "เปิดก่อนจ่าย" จึงถือเป็นสิทธิผู้บริโภคที่ควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์ และช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ

สำหรับข้อดีของการเปิดก่อนจ่าย มีดังนี้

1. ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองจากการซื้อสินค้าไม่ตรงปก

2. ช่วยลดปัญหาการร้องเรียนขอเปลี่ยน คืนสินค้า หรือขอชดใช้ความเสียหาย

3. ช่วยลดภาระการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความมั่นใจในการซื้อสินค้าออนไลน์

"เปิดก่อนจ่าย" เป็นสิทธิผู้บริโภคที่ควรได้ของตรงปก เพราะเป็นสิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัยจากการซื้อสินค้าทางออนไลน์ไม่ถูกหลอกลวง ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ ทั้งนี้ ฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม สภาผู้บริโภค พร้อมสนับสนุนเขตพื้นที่ภาคเหนือ สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับเพื่อสนับสนุนนโยบาย การคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ที่ใช้บริการเก็บเงินปลายทาง หรือ COD ให้สามารถเปิดดูสินค้าก่อนจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการส่งสินค้าได้

** การเปิดบรรจุภัณฑ์ ยินยอมให้ผู้สั่งสินค้าบริการออนไลน์สามารถเปิดบรรจุหีบห่อ เพื่อตรวจดูสินค้าจากการจ่ายเงินซื้อสินค้า โดยผู้รับสินค้าสามารถแสดงหลักฐาน โดยระบุถ้อยคำการเปิดตรวจดูสินค้าลงในใบรับสินค้าและถ่ายรูปเป็นหลักฐาน โดยบริษัทขนส่งฯจัดทำเงื่อนไขเพิ่มเติมระหว่างผู้ขายและผู้ส่งในเรื่องการยินยอมให้เปิด ตั้งแต่เริ่มสัญญาขนส่ง โดยผู้ฝากส่งยินยอมโดยมีเงื่อนไข เช่น ยินยอมให้ชื่อผู้รับแสดงตนต่อพนักงานขนส่งกับผู้รับปลายทางโดยการลงนามขออนุญาตเปิดกล่อง (ชื่อผู้รับและผู้เปิดเป็นคนเดียวกันสามารถเปิดได้)

ที่มา สภาผู้บริโภค 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์