วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567

กกพ.ตรวจประเมินโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต EHIA ครบถ้วน

โรงไฟฟ้าแม่เมาะรับการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ตรวจสอบเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน EHIA 2/66 และติดตามผลการดำเนินการหลังการตรวจติดตามปี 2566 โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตครบถ้วน 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ  นายปริญญา สาระไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ – 2

           ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ประจำปี 2567 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) นำโดย นางสาวธัญภัทร พรหมศร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผน ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน และนายสมพจน์ วิบูลย์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกพ.ประจำเขต 1 พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อติดตามการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการขออนุญาต และระเบียบหรือประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะเข้ารับฟังรายงานผลการตรวจประเมินปี 2566 และสรุปความก้าวหน้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ดำเนินการ โดยมี นายอนุชา มากเมือง วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นผู้ให้ข้อมูล จากนั้นคณะได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานจริงบริเวณศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8-13 และห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 9 

นางสาวธัญภัทร พรหมศร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผน ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและมีการดำเนินการภายหลังการตรวจติดตามปี 2566 ครบถ้วน  โดยประเด็นการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน EHIA 2/66 โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมโดยจัดทำระบบแจ้งเตือนเพื่อติดตามอัตราการระบายและปรับปรุงการเดินเครื่องไม่ให้มีค่าเกินค่าควบคุม สำหรับการแสดงค่าฝุ่นออนไลน์ เมื่อมีประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีผลบังคับใช้ กฟผ.จะต้องเพิ่มความถี่ในการตรวจวัดและรายงานผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล(Pollution Online Monitoring System : POMS) ทุก 3 เดือน

ทั้งนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้เสนอให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะดำเนินการในส่วนของใบอนุญาตที่อยู่ภายใต้การกำกับของ กกพ.ให้แล้วเสร็จ โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะเสนอแผนการดำเนินการตามคำชี้แจงต่อสำนักงาน กกพ.ภายในวันที่ 26 มิถุนายนและรายงานให้สำนักงาน กกพ.ทราบทุกเดือนจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์