วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โรงไฟฟ้าแม่เมาะฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอก เตรียมพร้อมรองรับเหตุการณ์หากเกิดสถานการณ์จริง

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ จัดซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ความรุนแรงระดับสูงสุด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย โดยสมมุติเหตุการณ์เพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าอาคารควบคุมเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 12-13 จนควบคุมเพลิงไม่ได้ และได้ขอรับการสนับสนุนจากทีมดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยและอพยพหนีไฟความรุนแรงระดับสูงสุด ประจำปี 2567 การฝึกซ้อมดังกล่าวสมมุติเหตุการณ์ไฟไหม้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer 13CT10) อาคารควบคุมเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 12-13 (อาคาร ZA-4 FGD.Unit 12-13) ภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งหน่วยงานภายในไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงขอรับการสนับสนุนทีมดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอกโรงไฟฟ้าแม่เมาะเข้าช่วยระงับเหตุ

การฝึกซ้อมเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. โดยสถานการณ์เริ่มจากเพลิงไหม้ความรุนแรงระดับ 1 และขยายตัวไปสู่ระดับสูงสุด หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ได้จัดบุคลากรเข้าควบคุมสถานการณ์ มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ และจัดตั้งศูนย์อำนวยการภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมสั่งการ ตลอดจนมีการประสานขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก อาทิ เหมืองแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โรงพยาบาลแม่เมาะ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง การฝึกซ้อมดังกล่าวสามารถควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ได้ในเวลา 11.15 น.

นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะในฐานะผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน  กล่าวว่า การซ้อมแผนความรุนแรงระดับสูงสุดของโรงไฟฟ้าแม่เมาะครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขอขอบคุณทุกความร่วมมือที่ทำให้การซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นไปด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าไว้ สำหรับข้อแนะนำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในการซ้อมแผนในครั้งต่อไปมีให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์