วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสื่อมวลชน ถึงความก้าวหน้าภาพรวมของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรมจิบกาแฟแฉไอเดีย   พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสื่อมวลชน   จ.ลำปาง  ถึงความก้าวหน้าภาพรวมของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ตลอดจนโครงการ Mae Moh Green Model สู่ Lampang Green Model จังหวัดลำปางสู่เส้นทางการเป็นต้นแบบเมืองสีเขียว เชิญชวนสื่อมวลชนในพื้นที่เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการต่อยอดเศรษฐกิจและการพัฒนาจังหวัดลำปาง

          เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม Tara Hall A  โรงแรม  Tree Tara อ.เมือง จ.ลำปาง แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ จัดกิจกรรมจิบกาแฟแฉไอเดีย   เพื่อให้ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ พบปะสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสื่อมวลชนในพื้นที่ จ.ลำปาง ในหัวข้อ “Mae Moh Green Model สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสู่เมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเพื่อแถลงถึงความคืบหน้าตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ในการขับเคลื่อนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ที่มุ่งพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมใน 3 มิติ ได้แก่เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและพลังงานรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคต 

 โดยมีนางเกษศิรินทร์  แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City), นางฐิติพร สุภาษี หัวหน้าหน่วยพัฒนาโครงการ และนายศีลวันต์ โสฬสลิขิต หัวหน้าหมวดบริหารจัดการพื้นที่ หน่วยวางแผนและบริหารจัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสื่อมวลชน

หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่  ได้กล่าวถึงผลงาน 3 ปีที่ผ่านมาของ Mae Moh Smart City  ที่ดำเนินการมา 3 ด้าน คือ พลังงานอัจฉริยะ  เศรษฐกิจอัจฉริยะ และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ  ซึ่งแม่เมาะเมืองน่าอยู่ได้จัดอันดับอยู่ใน Top5 ของเมืองอัจฉริยะในปี 2023 จาก 30 เมืองทั่วประเทศ  หลายโครงการได้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น  Biomass co-firing  สู่การจัดตั้งโรงงาน Biomass Pellet ชุมชน  , การจัดทำเกษตรแนวตั้ง Vertical Farm  นำไปสู่นิคมชุมชนเกษตร , ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ Sensor for All  44 จุด , บริหารจัดการเชื้อเพลิง ไม่เผาเราซื้อ , ยกระดับสนามแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนสู่มาตรฐาน World Athletics  เป็นต้น

นอกจากนี้ กฟผ.ยังเตรียมตัวก้าวไปสู่ Lampang Green Model จังหวัดลำปางสู่เส้นทางการเป็นต้นแบบเมืองสีเขียวตามร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย(PDP 2024) เนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะลดลงกว่าครึ่งในปี 2569 และกิจกรรมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะจะสิ้นสุดลงในอนาคตอันใกล้นี้  เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียวและศูนย์กลางโลจิสติกส์ อำเภอแม่เมาะ และจังหวัดลำปาง ได้มีการศึกษาพัฒนาพลังงานสะอาด ของ กฟผ. อาทิ  Solar Farm, Biomass, Hydrogen  Fuel source, Pump Storage   และ Carbon Capture Storage เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบโจทย์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสีเขียวจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

นางเกษศิรินทร์  แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City)  กล่าวช่วงท้ายของงานในครั้งนี้ว่า ขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆท่านที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่มาโดยตลอด ทำให้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City)  เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้ามาดูศึกษางานเป็นจำนวนมาก หลายๆโครงการสามารถนำไปขยายผลต่อยอดในพื้นที่อื่นๆได้ สื่อมวลชนถือเป็นอีกพันธมิตรหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่แม่เมาะ และลำปาง เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปาง กฟผ. จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะเติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์