วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

อบจ.ลำปาง ร่วมกับ สสจ.ลำปาง เตรียมจัดงาน Lampang Herbal Expo 2024 มหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3

 อบจ.ลำปาง ร่วมกับ สสจ.ลำปาง เตรียมจัดงานมหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3 หัตถการการแพทย์แผนไทย สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารเป็นยา Lampang  Herbal Expo 2024 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 ณ ลานรถม้าชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องกรีนรูม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางวรรณา  ดำเนินสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และ ผศ.ดร.โอฬาร อ่องฬะ ทีมพัฒนาระบบสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SRA) เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท ) ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง เรื่องการจัดงานมหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3 หัตถการการแพทย์แผนไทย สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารเป็นยา Lampang Herbal Expo 2024 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 ณ ลานรถม้าชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง

จากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของจังหวัดลำปางพบว่า จังหวัดลำปางมีศักยภาพด้านการปลูกพืชสมุนไพรและมีชนิดของสมุนไพรที่หลากหลาย   อีกทั้งมีปราชญ์ชาวบ้านหมอพื้นบ้านกระจายอยู่เป็นจำนวนมากในทุกๆ อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมองเห็นโอกาสในการพัฒนาให้จังหวัดลำปางเป็นเมืองสมุนไพรการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้านชั้นเลิศของภาคเหนือตอนบน จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง , สมาคมเครือข่ายแพทย์แผนไทยลำปาง , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง , มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง , มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง จัดงานมหกรรมสมุนไพรฯ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 โดยใช้จุดเน้นเรื่องอาหารเป็นยา เป็นกิจกรรมที่ตอกย้ำการพัฒนาความเป็นผู้นำด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การพื้นบ้านของจังหวัดลำปาง

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดนิทรรศการสมุนไพรการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเวชสำอางจากหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 30 บูธ  การประกวดเมนูสุขภาพอาหารเป็นยา  ประกวดผลงานวิชาการการแพทย์แผนไทย  ประกวดนิทรรศการด้านสมุนไพรการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก  การเสวนาวิชาการในหัวข้อต่างๆ อาทิ ทิศทางการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน การพัฒนาสมุนไพรสู่ลำปางเมืองสมุนไพรการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้านชั้นเลิศของภาคเหนือตอนบน  การลงนามความร่วมมือของ 9 หน่วยงาน เพื่อตอกย้ำความร่วมมือของภาคีเครือข่ายการพัฒนา การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก  การแพทย์พื้นบ้าน  การพัฒนาสมุนไพร  การสร้างแบรนด์สินค้าสมุนไพรให้เป็นสินค้าส่งออกของจังหวัดลำปาง

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวลำปางและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมงานมหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3 หัตถการการแพทย์แผนไทย สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารเป็นยา Lampang  Herbal Expo 2024 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 ณ ลานรถม้าชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์