วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567

อบจ.ลำปาง kick off ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี

        วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานกิจกรรม สวนสาธารณะหนองกระทิง โอกาสนี้นายกตวงรัตน์ ได้นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมการแสดงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


        องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ จังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง kick off โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม มีสุขภาพพลานามัยที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพใจดี มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


        จากข้อมูลสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 จ.ลำปาง มีผู้สูงอายุอยู่ 191,342 คน ร้อยละ 26.62 ประกอบกับข้อมูลสติดตามสุขภาพ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง พบอัตราการป่วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 7 โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 17 นอกจากนั้นยังพบกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือกลุ่มโรค NCDs หรือโรคเบาหวาน จำนวน 24,403 คน โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 24,924 คน ซึ่งส่งผลให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่ของโรคดังกล่าว เพิ่มขึ้นทุกปี สวนหนึ่งเกิดจากพฤติกกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง หวาน มัน เค็ม และขาดการออกกำลังกาย จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ทั้ง 13 อำเภอ ของ จ.ลำปาง
        โดยในวันนี้มีการเสวนา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นาวสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง และนายชาญยุทธ์ คำวรรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์