วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เลือกใหม่ ส.อบจ. เขต2


หลังจากเมื่อเดือน ก.ย. 2555 ที่ผ่านมา นายสุภาพ วงค์ษา อดีตผู้สมัคร ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง เขต 2 ได้ยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง โดยกล่าวหาว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้กระทำอันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ให้ประชาชนที่มีสิทธิในการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 ให้ไปใช้สิทธิในเขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 400 กว่าราย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และตนเองในฐานะผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตเลือกตั้งที่ พร้อมกับได้เข้ายื่นหนังสือขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามความคืบหน้าในเรื่องที่ยื่นร้องคัดค้านการเลือกตั้งไปยัง กกต.ลำปาง ไปเมื่อวันที่ 29 พ.ค.56 เนื่องจากผ่านมาเป็นเวลานานเกือบ 1 ปีแล้วยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

ล่าสุด วันที่ 26 ก.ค.56  พ.ต.อ.วรกร ทิมาตฤกะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่แทเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.อบจ.ลำปาง เขต 2 ที่นายสุภาพ วงค์ษา อดีตผู้สมัครฯ ยื่นร้อง โดยระบุว่า กกต.ได้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด และมีมติสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 2 ใหม่ และทาง กกต.จะยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวต่อไป

นายสุภาพ วงษ์ศา เปิดเผยหลังทราบผลการวินิจฉัยของทาง กกต.ว่าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งก็ต้องรอผลการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ว่าจะออกมาอย่างไร ซึ่งหากศาลพิพากษาตามคำร้องขอของ กกต.ที่ให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขต 2 ทั้งหมดซึ่งมี 3 ตำบลตนเองก็พอใจ เพราะอย่างน้อยก็ได้คืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ และตนเองด้วย แต่หากมีการร้องคัดค้านคำพิพากษาของศาลตนก็พร้อมที่จะเดินหน้าสู้ และจะฟ้องศาลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อไป และระหว่างที่รอคำพิพากษาของศาลตนก็จะลงพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนถึงการยื่นร้องคัดค้านในครั้งนี้ว่าไม่ได้กลั่นแกล้งผู้ชนะการเลือกตั้ง แต่เป็นเพราะการเลือกตั้งไม่โปร่งใสจนทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ พร้อมกับจะช่วยรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากๆ อย่าเบื่อหน่ายการเลือกตั้งแม้จะเป็นการเลือกตั้งเพียงเขตเลือกตั้งเดียวก็ตาม

ทั้งนี้ การเลือกตั้ง ส.อบจ.ลำปางมีขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 นายสุภาพ วงค์ษา เป็นผู้สมัครหมายเลข 2 เขตเลือกตั้งที่ 2  อ.เมืองลำปาง แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง โดยมีคะแนนน้อยกว่าผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งเพียง 240 คะแนน แต่เมื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 พบว่า ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหายไปร่วม 500 รายชื่อ แต่ไปปรากฏเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ 4 แทน  นายสุภาพ เห็นว่า การดำเนินการจัดการเลือกตั้งและการจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และผู้สมัคร จึงได้ร้องคัดค้านไปยัง กกต.ลำปาง กกต.ส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และสื่อมวลชน เพื่อขอให้ กกต.อบจ.ลำปางจัดให้มีการเลือกตั้งเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 2 ใหม่จนกระทั่ง กกต.มีคำสั่งออกมาดังกล่าว.
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์