วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เนชั่นเปิดแนวรบธุรกิจศึกษา สร้างป.โทสื่อใหม่รับยุคดิจิทัล


มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดแนวรบธุรกิจการศึกษา รับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป ผนึกกำลัง "เนชั่น บรอดแคสติ้ง" เปิดหลักสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต"การบริหารจัดการสื่อใหม่" เรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา 10 กรณีที่เกิดขึ้นจริงในโลกนิวมีเดีย จากมืออาชีพตัวจริงครบทุกวงการมากที่สุด ทั้งสื่อโทรทัศน์ นิวมีเดีย สิ่งพิมพ์ บันเทิง และโฆษณาที่มีประสบการณ์บริหารจัดการสื่อสมัยใหม่ เปิดหลักสูตรครั้งแรกที่ลำปาง

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC หลอมรวมระหว่าง "วิชาการสายนิเทศศาสตร์" กับ "วิชาชีพ" ที่มาจากผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการสื่อใหม่ ออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต "การบริหารจัดการสื่อใหม่" (Master of Communication Arts Program in New Media Management : NMM) ให้เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ใช้กรณีศึกษาจากที่เกิดขึ้นจริงในโลกนิวมีเดียสมัยใหม่มาให้นักศึกษาระดับปริญญาโทได้เรียนรู้การบริหารจัดการให้พัฒนาและอยู่รอด ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสื่อยุคใหม่ที่รวดเร็วมาก

นายจักร์กฤษ กล่าวว่า ถึงแม้จะมีการเปิดหลักสูตรในลักษณะนี้ในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง แต่ก็ยังไม่พบว่ามีหลักสูตรใด มีองค์ความรู้ครบถ้วน และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องที่สอน

"หลักสูตรนี้เปิดขึ้นตามเสียงเรียกร้องของผู้ที่อยู่ในแวดวงสื่อและโฆษณา อยากให้มหาวิทยาลัยเน ชั่นทำหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกสื่อใหม่ ซึ่งพวกเขาเริ่มก้าวไม่ทัน มองเห็นความจำเป็นจะต้องกลับเข้าห้องเรียน" นายจักร์กฤษ กล่าว และว่า หลักสูตรนี้จะเปิดครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ และยังถือเป็นการก้าวไปอีกขั้นเพื่อรองรับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรีปีนี้ ที่สามารถรับนักศึกษาได้ทั้งหมดเกือบ 300 คน ซึ่งเมื่อรวมกับนักศึกษาในทุกชั้นปีในคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเนชั่น มีนักศึกษาร่วม 500 คนแล้ว

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.เนชั่น กล่าวอีกว่า ผู้สนใจที่อยู่ในพื้นที่ลำปางและจังหวัดในภาคเหนือ สามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.nation..ac.th

นอกจากนี้คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ยังแสดงความคาดหวังว่า หลักสูตรการจัดการสื่อใหม่ จะเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหารสื่อรุ่นใหม่ ที่ยังขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 “คณะนิเทศศาสตร์มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการสื่อใหม่ ทั้งในแง่หลักการและประสบการณ์ โดยเฉพาะประสบการณ์การบริหารสื่อของกลุ่มเนชั่นที่สั่งสมมายาวนานกว่า 40 ปี เราเป็นหลักสูตรการบริหารจัดการสื่อยุคใหม่เพียงหลักสูตรเดียวในขณะนี้ ที่ผู้สอนรู้จริงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งบรรยากาศการเรียนการสอน ก็จะช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในสถานการณ์จริงตลอดเวลา

นายจักร์กฤษ กล่าวว่า หลักสูตรนี้จะรับจำนวนจำกัดเพียง 40 คนเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่สนใจควรต้องติดต่อโดยเร็ว
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์