วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นายก ทต.แม่เมาะ ยันจ่ายเงินถูกต้อง


หลังจากที่มีข่าวนำเสนอไปว่าทางเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียกเงินคืนจากการเบิกจากเงินให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.แม่เมาะ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2555 หลายแสนบาท โดยอ้างว่ามีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้าตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่เมาะ พบว่า ได้มีการจ่ายเงินให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วงเงิน 350,000 บาทโดยการเบิกจ่าย ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งจากการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2เมื่อวันที่ 25 ก.ย.55 สภาไม่อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่ม จดทะเบียนไม่ครบ 1 ปี สามารถเบิกได้เพียง 12 กลุ่มเท่านั้น แต่ทางนายกเทศมนตรียังคงให้มีการดำเนินการเบิกจ่ายเงินอยู่ เมื่อทาง สตง.ตรวจสอบพบจึงได้ทำบันทึกเพื่อเรียกเงินคืนดังกล่าว


ในเรื่องนี้ทางนางธยานี ศรีโรจนกุล นายกเทศบาลตำบลแม่เมาะได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เรื่องดังกล่าวนั้นได้เกิดขึ้นจริง แต่ได้มีการนำความจริงไปเปิดเผยข้อเท็จจริงไม่หมด จึงอยากชี้แจงพี่น้องประชาชนว่า สืบเนื่องจากเรื่องนี้ได้มีการนำไปหารือในที่ประชุมสภาฯว่าทำไมไม่มีการจ่ายเงินอุดหนุนก้อนนี้ ซึ่งตนเองก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่ากำลังดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดในข้อกฎหมายว่าทำได้หรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าสามารถดำเนินการได้ โดยเรื่องนี้ได้นำโครงการไปปรึกษากับทางปลัดและฝ่ายการคลัง ว่าสามารถปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังได้ คือจากระเบียบระที่มีอยู่ระบุว่า อปท.อาจตั้งงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในภารกิจด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุขได้ หรือภารกิจที่อยู่ในอำนาจของ อปท. โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนของเทศบาลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พ.ย.2552 ว่า อปท.อาจตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่ออุดหนุนแก่องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย นอกเหนือจากประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ได้ ตามข้อ 2.3 องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายหมายถึง องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหากำไร หรือระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐเช่น สภาวัฒนธรรม คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี เป็นต้น สำหรับเรื่องที่กล่าวหาว่าถูกทาง สตง.ตรวจสอบนั้นก็มีจริงเพราะทาง สตง.ก็มาตรวจสอบการทำงานตามหน้าที่อยู่แล้วตามปกติ และในเรื่องนี้ ทาง สตง.เพียงติงมาว่าไม่ได้รายงานตามระเบียบเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับเรื่องทำผิดระเบียบอะไร และไม่ได้เรียกเงินคืนด้วย คือตามระเบียบปฏิบัตินั้นนั้น หลังจากที่เทศบาลได้อุดหนุนเงินไปแล้ว จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ถ้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไป ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เทศบาลสามารถเรียกเงินเท่าที่อุดหนุนไปคืนได้เท่านั้น นางธยานีกล่าวอีกว่าก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ติติงการทำงานมา ซึ่งการทำงานที่ผ่านมาได้ยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบอย่างสูงสุด ภายใต้ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อความเจริญของชุมชนเทศบาลแห่งนี้ สำหรับเทศบาลตำบลแม่เมาะจะหมดวาระในวันที่ 26 ก.ย.2556 ที่จะถึงนี้.
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์