วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กูรูดิจิทัลติวเข้ม สื่อท้องถิ่น "หยุ่น" นำทีมชี้ทิศทาง


“รู้ลึกเรื่องดิจิตอล กับสุทธิชัย หยุ่น”  ซึ่งเป็นการจัดงาน สื่อ พบ สื่อ ขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดลำปาง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางหนังสือพิมพ์ไทยในยุคดิจิตอล โดยนายสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน),บรรณาธิการอำนวยการ เครือเนชั่น และความรู้เรื่องการปรับตัวของสื่อท้องถิ่นสู่ยุควิทยุและโทรทัศน์ดิจิตอล โดย อ.ดร.สิขเรศ ศิรากานต์  ผอ.หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น และประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ในวันที่ 27 ส.ค.56 เวลา 10.00 น.ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ อ.เมือง จ.ลำปาง

อ.ดร.สิขเรศ ศิรากานต์  กล่าวถึงการปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยี สื่อดิจิตอลว่า  การปรับตัวแบ่งเป็น 2 ส่วนคร่าวๆ คือส่วนของผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ยุคติจิตอล ในส่วนของผู้ประกอบการ หากนิ่งเฉยกับข้อมูลความรู้ตรงนี้จะเป็นอันตรายต่อการประกอบธุรกิจได้ เพราะฉะนั้นจะต้องมีความรู้ว่าเทคโนโลยีเป็นอย่างไร  ต้องมีวิธีการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับยุคสมัย  และสิ่งที่ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือ เรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิต่างๆที่จะตามมาเกี่ยวกับสื่อดิจิตอลที่เป็นหัวใจสำคัญในอนาคต  สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวคือจะทำอย่างไรให้การบริการ เนื้อหา ข่าวสารถูกต้องตามหลักการและหลักเกณฑ์  ในส่วนของนักวิชาชีพเองก็ต้องปรับตัวคล้ายกัน เช่น เดิมการทำสื่อชนิดต่างๆย่อมมีลักษณะเฉพาะตัว แต่ตอนนี้เป็นยุคการบูรณาการสื่อ จะได้ยินเรื่องมัลติมีเดีย หรือสื่อหลากวิถีมากขึ้น  ปัจจุบันตัวนักข่าวเองก็ต้องทำได้เกือบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ถ่ายภาพ อัดวีดีโอ สัมภาษณ์ เขียนข่าว อัพโหลดขึ้นแพลตฟอร์มทั้งหมด  สำหรับส่วนของผู้บริโภคก็ต้องปรับตัวในหลายมิติ ต้องติดตามข่าวสารเทคโนโลยีพอสมควร  เพราะก้าวไปไกลและรวดเร็ว  เช่น การติดจานดาวเทียม 1 บ้านมีจานมากว่า 1 อัน  ต่อไปผู้บริโภคจะเป็นทุกข์หนักพอสมควรเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน ก็จะต้องซื้ออุปกรณ์พวกนี้เพิ่มเติมมากขึ้น รายจ่ายก็เพิ่มขึ้น    ผู้บริโภคเองก็ต้องปรับตัวเพราะสื่อมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  ต้องมีวิจารณญาณมากยิ่งขึ้น วิธีการสร้างผู้บริโภคที่มีวิจารณญาณมากขึ้นก็คือ กระบวนการรู้เท่าทันสื่อ

การจัดกิจกรรม รู้ลึกเรื่องสื่อดิจิตอล ในครั้งนี้จะเป็นมิติที่ดี ที่จะเป็นช่วงของกาลเวลาเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยีอะนาล็อกไปสู่ดิจิตอล  ซึ่งจะมี 3 สื่อที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือ เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์  เพราะฉะนั้นถ้ามองเรื่องสื่อเทคโนโลยี  ผู้เข้าร่วมก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในภาคชุมชนและท้องถิ่นเยอะมาก  และเป็นโอกาสที่ดีมากที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังจากคุณสุทธิชัย หยุ่น จากนักข่าวรุ่นใหญ่ และคุณจักร์กฤษ เพิ่มพูลประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ผู้ฟังจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก  และเมื่อมีการเริ่มต้นครั้งที่ 1 จะต้องมีครั้งต่อๆไป อยากจะให้มีกิจกรรมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อช่วยพัฒนาสื่อท้องถิ่นใน จ.ลำปาง

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น และประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า การจัดงานสื่อพบสื่อ ที่สำนักงานลานนาโพสต์ ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อความรุ้เรื่องการสื่อสารในระดับชาติ สู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่สื่อกำลังก้าวสู่ยุคดิจิตแลขณะนี้

"เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการกำหนดแผนงานและทิศทางของสื่อท้องถิ่น ให้สอดรับกับกระแสโลกที่เปลี่ยนไป" นายจักร์กฤษ กล่าว
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์