วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

อบรมมัคคุเทศก์ รุ่น 1 เข้มภาษา-ตัดต่อวีดีโอ


นายวิสูตร บัวชุม ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ พร้อมคณะ เดินทางมา ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม การตัดต่อวิดีโอและภาษาอาเซียนเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย  ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 ณ สถาบันไซที อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีนายธนา แก้วนิล นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง พร้อมด้วย นายสุนทร จันทร์เกต หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีเปิดในฐานะเจ้าภาพการจัด

การประชุมดังกล่าวเป็นโครงการฝึกอบรม ฝึกอบรม การตัดต่อวิดีโอและภาษาอาเซียน ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โดยเน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว และ การฝึกปฏิบัติการตัดต่อวีดีโอเพื่อ นำไปพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการท่องเที่ยวเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือภาพคลิป วีดีโอ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ต่างๆหรือ Youtube ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวลำปางให้แพร่หลายในสื่ออินเทอร์เนต มากขึ้น โดยมีตัวแทนจากองค์กร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ 25 คน และจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2556

นายวิสูตร กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่ทางสมาคมท่องเที่ยวนครลำปางจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและต่อยอดของการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวไปสู่ความเป็นสากล และรองรับการขยายตัวในโอกาสที่จะเข้าสู่อาเซียนในเร็วนี้ เพราะ ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการฝึกภาษา และ หันมาใช้สื่อโซเชียลมีเดีย แพร่หลาย หากส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียก็จะ ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้

จากนั้น ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมมัคคุเทศก์ รุ่น 1 ทั่วไปต่างประเทศ ณ ห้องประชุม ECR วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ในช่วงบ่าย

                                                                                                                      (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 942 วันที่ 6-12 กันยากัน 2556)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์