วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

สมาคมนักเรียนเก่า บว. ให้ทุน-หนุนนักเรียนเก่งสมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์วิทยาลัย ทุ่มงบประมาณเป็นเงินกว่า 1.6 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์  พร้อมทั้งเป็นทุนการศึกษา และหนุนเด็กเก่งระดับโลก อีกทั้งยังไม่ทิ้งชมรมครูเก่าบุญวาทย์ที่เกษียณอายุราชการ  คณะกรรมการปลื้ม ในวาระ 2 ปีสามารถหารายได้มาช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ได้มหาศาล

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.56 สมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์วิทยาลัย นำโดยนายวันชัย เพชรหาญ อุปนายกสมาคมฯ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการ ได้จัดพิธีมอบเงินรายได้ของสมาคมฯในสมัยบริหารของนายสวัสดิ์ โสภะ นายกสมาคมฯ ให้กับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  มูลนิธิบุญวาทย์  และชมรมครูเก่าบุญวาทย์ ก่อนจะส่งมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ในวันที่ 7 ก.ย.56 โดยมีนายสาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และตัวแทนจากชมรมครูเก่าบุญวาทย์เป็นผู้รับมอบ

นายวันชัย เพชรหาญ กล่าวว่า คณะกรรมการสมาคมฯชุดบริหารของนายสวัสดิ์ โสภะ ได้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย.54 ขณะนั้นได้รับมอบงบประมาณจากผู้บริหารชุดเก่ามาจำนวน 132,581.89 บาท ซึ่งในช่วงการบริหารงาน 2 ปีที่ผ่านมา ทางสมาคมฯมีรายได้เข้ามาจำนวน 2,734,932.40 บาท  จึงได้มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่ทางโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและนักเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมด้านการศึกษาก่อนที่จะครบวาระในวันที่ 7 ก.ย.56นี้  ซึ่งทางคณะกรรมการจะส่งมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้บริหารงานต่อไป

ทั้งนี้ ทางสมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์วิทยาลัย ได้มอบเงินให้กับโรงเรียน จำนวน 380,000 บาท  มอบเป็นเงินทุนสนับสนุนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะที่ประเทศอเมริกา จำนวน 195,000 บาท  สนับสนุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์และงานส่วนยุทธศาสตร์ งวดแรก จำนวน 144,000 บาท  และเปิดบัญชีใหม่ 2 บัญชี เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา จำนวน 150,000 บาท และทุนทักษะวิชาการระดับโลกจำนวน 150,000 บาท  นอกจากนั้นยังได้มอบเงินให้กับมูลนิธิบุญวาทย์ จำนวน 500,000 บาท และชมรมครูเก่าบุญวาทย์ จำนวน 100,000 บาทด้วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,619,000 บาท

นายสาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางสมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์ฯ ได้ให้การสนับสนุนทางโรงเรียนมาโดยตลอด โดยได้จัดทำสวนพฤกษศาสตร์ให้จำนวน 100,000 บาท มอบโปรเจคเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 3 ห้องเรียน จำนวน 70,000 บาท  และในปี 56 นี้ก็ได้มอบเงินให้กับทางโรงเรียนและเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนอีกรวมเป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท  ทางโรงเรียนขอขอบคุณทางสมาคมนักเรียนเก่าฯ ที่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กบุญวาทย์ในรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนต่อไปในอนาคต

สำหรับพิธีส่งมอบงานให้นายกสมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์วิทยาลัยและคณะกรรมการชุดใหม่ จะจัดขึ้นในวันที่ 7 ก.ย.56 โดย นายสุพล สุดอ่อน   กรรมการผู้จัดการแม่ต๋ำการ์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท ลำปาง จะเข้ามานั่งตำแหน่งนายกสมาคมฯคนต่อไป 

                                                                                                                (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 942 วันที่ 6-12 กันยากัน 2556)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์