วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ข้าวแต๋น-ชามไก่ สุดยอดบ่งชี้ภูมิฯลำปาง


อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงนามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียนข้าวแต๋นลำปางและชามตราไก่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ต้นฉบับการผลิตต้องนึกถึงจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556  ที่ผ่านมา นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ข้าวแต๋นลำปาง  โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554  กลุ่มเครือข่ายข้าวแต๋นจังหวัดลำปาง  ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง  ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนให้ข้าวแต๋นลำปางเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  เนื่องจากข้าวแต๋นผลิตขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปาง ด้วยกรรมวิธีพิเศษตามภูมิปัญญาชาวบ้าน   ซึ่งประเภทของข้าวเหนียวที่นำมาเป็นวัตถุดิบ ประกอบด้วยข้าวเหนียวขาว พันธุ์ กข.6 และข้าวเหนียวดำ(ข้าวก่ำ) ที่ปลูกในจังหวัดลำปาง เป็นข้าวที่มีความหอม เหนียวนุ่ม เมล็ดใหญ่   รวมทั้งน้ำอ้อยที่ใช้หยอดข้าวแต๋น เป็นอ้อยที่ปลูกขึ้นในจังหวัดลำปาง  ส่วนน้ำแตงโมที่ผสมลงในข้าวแต๋นเพื่อเพิ่มความหอม หวานนั้นได้มาจากแตงโมพันธุ์กินรีที่ชาวบ้านปลูกขึ้นเองในพื้นที่เช่นกัน  

ซึ่งข้าวแต๋นนั้นเป็นขนมโบราณของคนภาคเหนือ เพื่อเลี้ยงแขกในงานมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานปีใหม่ งานสงกรานต์ งานบวช งานบุญ ฯลฯ ต่อมาได้มีการจำหน่ายเป็นของฝากแพร่หลายของจังหวัดลำปาง จนเป็นที่สินค้าที่ขึ้นชื่อ  จากกระบวนการผลิตข้าวแต๋นที่ใช้วัตถุดิบในจังหวัดลำปางทั้งหมด รวมทั้งมีการดัดแปลงนำน้ำแตงโมเข้ามาเป็นส่วนผสมให้เกิดความหอม หวาน จึงทำให้ข้าวแต๋นลำปางมีความอร่อยโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดลำปาง

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ชามตราไก่ เครื่องปั้นดินเผาขึ้นชื่อของจังหวัดลำปาง ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเช่นกัน หลังจากที่ยื่นขอจดทะเบียนไปพร้อมกับข้าวแต๋นลำปาง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ทำให้จังหวัดลำปางมีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด เมื่อมาจังหวัดลำปางแล้วต้องนึกถึงข้าวแต๋นน้ำแตงโม และชามตราไก่ ลำปาง


 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 948 วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2556) 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์