วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คนเมืองรถม้าหวัง พ่อเมืองฟื้นท่องเที่ยว


คนลำปางหวังผู้ว่าฯพัฒนาการท่องเที่ยว-กีฬา  พร้อมแก้ปัญหาด้านคมนาคม หลังพบว่ายังมีรถโดยสารเก็บค่าบริการแพง ขณะเดียวกันแนะต้องไม่ทิ้งศิลปวัฒนธรรมลำปาง หลายกระบอกเสียงยังฝันได้ผู้ว่าฯที่ไม่มารอเกษียณ

หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางถึงวาระในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากคนเดิมได้เกษียณอายุราชการไป  โดยที่ จ.ลำปางได้มีโอกาสต้อนรับ นายธานินท์ สุภาแสน เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยยังคงเหลือวาระในการทำงานเป็นเวลา 2 ปี  ลานนาโพสต์ได้สอบถามความคิดเห็นไปยังกลุ่มคน ลำปางในหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งแต่ละคนก็มีมุมมองของตัวเอง แต่คงมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่ว่าอยากให้ลำปางมีการพัฒนาด้านการคมนาคม ท่องเที่ยว กีฬา  และหวังอยู่เสมอว่าจะได้ผู้ว่าราชการที่ไม่มารอเกษียณ มาพัฒนาจังหวัดลำปาง

น.ส.ศศิธร ประตูมตัง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ลำปาง  กล่าวว่า อยากให้การคมนาคมสะดวกสบายกว่านี้ อย่างรถโดยสารที่เคยขึ้นแพงมาก สองรอบก็เท่ากับขึ้นรถแท็กซี่แล้ว และการเดินทางก็ไกล เพราะต้องรอบเมืองก่อน ยิ่งหากไม่ใช่คนในพื้นที่ คนขับรถจะถือโอกาสเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้นจาก 20 บาท เป็น 30 บาทเลยทีเดียว ส่วนอีกเรื่อง คือ เรื่องความสะอาด เพราะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ขยะเยอะแยะไปหมด

นายศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง นักออกแบบกราฟิก/อาจารย์พิเศษคณะศิลปะและออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  เปิดเผยว่า คาดหวังให้ ผวจ. ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศิลปะและการออกแบบของจังหวัดลำปาง เนื่องจากลำปางเป็นเมืองที่มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนคณะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาการและวิชาชีพดังกล่าวอยู่หลายสถาบัน เช่น การสนับสนุนเรื่องการจัดประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่งานวิจัย หรือกิจกรรมของนักศึกษา เพราะถือเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้ว แทบไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมอะไรเลย

ด้าน น.ส.ปานทิพย์ พีระเชื้อ เจ้าของร้านเดอะ สลัด คาเฟ่   มีความคาดหวังว่า ผวจ. จะส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา โดยดึงความเป็นล้านนาของเมืองลำปางให้เป็นจุดขาย เหมือนที่เชียงใหม่เขาดึงจุดเด่นของตนเองออกมาได้ คือไม่อยากให้เมืองลำปางเป็นเมืองผ่านอีกต่อไป หรือหากเป็นเมืองผ่านก็อยากให้เป็นเมืองผ่านที่ใครๆจำเป็นต้องหยุด นอกจากนี้ ยังอยากให้มีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น โดยมีนักวิชาการมาอบรม มีการตั้งชมรมเกษตรอินทรีย์ลำปางขึ้น หาตลาดหาช่องทางให้ผู้ผลิตได้มาพบปะกับผู้บริโภค เช่น มีมุมขายผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ

ขณะที่ น.สพ. พงษ์ประสิทธิ์ พงษ์พิจิตร นายสัตวแพทย์ประจำคลินิกบ้านรักษาสัตว์ ลำปาง ได้กล่าวในฐานะคนลำปางว่า  ผมอยากให้ ผวจ. ได้มีบทบาทในการวางกรอบการพัฒนาจังหวัดให้ชัดเจน เป็นแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว โดยมองการพัฒนาเมืองเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในจังหวัดเป็นสำคัญ อยากให้เน้นที่การกระจายโอกาสและดึงความสามารถของคนท้องถิ่นออกมา อยากให้สร้างสภาพแวดล้อมที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนเป็นสำคัญ

นางจันทพร วงศ์ใหญ่ แม่ค้าร้านโจ๊กหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล  กล่าวว่า คาดหวังให้ ผวจ. เป็นคนดี ไม่คอร์รัปชัน เป็นนักพัฒนาร่วมสมัย ไม่หลงลืมอดีตยุคโบราณ คือ ไม่ทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีเก่า ๆ ของเมืองลำปาง ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธโลกของ IT ด้วย เด็กรุ่นหลังจะได้รักและสืบสานต่อไป รวมไปถึงส่งเสริมด้านภาษาคำเมือง การแต่งกาย อาหารพื้นเมือง สถานที่ท่องเที่ยว และรถม้า ให้เกิดความน่าสนใจ ไม่ใช่แค่เมืองผ่านทางอย่างเดียว

ขณะเดียวกันการจัดระเบียบจราจรก็เป็นสิ่งที่คนลำปางอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง  โดย น.ส.กิ่งกาญจน์ ลับแลใจ ร้านนวดแผนไทย ถนนป่าไม้  กล่าวว่า อยากให้มีการจัดระเบียบการจราจร อาทิ เรื่องการจอดรถให้เป็นระบบระเบียบ และแก้ปัญหาเรื่องการอุดตันของท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนมีการขุดลอกคูคลองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งปรับภูมิทัศน์แม่น้ำวังให้สวยงาม เป็นจุดขายของเมืองลำปาง ซึ่งเรามีเส้นทางเลาะเลียบริมแม่น้ำอยู่แล้ว หากส่งเสริมให้เป็นเส้นทางรถม้า หรือเส้นทางจักรยาน ก็น่าจะดีกับการท่องเที่ยว

สำหรับสิ่งสำคัญที่คนลำปางต้องการคือ อยากได้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้ามาพัฒนาลำปางอย่างเต็มที่ ไม่ใช่มารอเกษียณอายุราชการเท่านั้น  ซึ่งนางอรพรรณ จันทรเวโรจน์ นักจัดรายการวิทยุ  กล่าวว่า ไม่อยากให้ ผวจ. มาเกษียณอายุราชการที่นี่ และต้องการให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เพราะจริง ๆ แล้วเมืองลำปางมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย แต่ไม่ได้รับการส่งเสริม จึงไม่มีใครเห็นคุณค่า นอกจากนี้ ยังอยากให้มีการผลักดันให้เกิดสถานีรถม้าอย่างเป็นกิจจะลักษณะและครบวงจร กำหนดเส้นทางรถม้าให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักท่องเที่ยว สุดท้ายที่คาดหวังก็คือ ไม่อยากให้การบริหารงานขึ้นอยู่กับ สส.

ด้านนายพรชัย ธงวิชัย เจ้าของร้านขายของชำ บ้านพิชัย  กล่าวว่า ก่อนอื่นคงต้องถามก่อนว่า ท่านจะย้ายมาเกษียณที่นี่หรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างนั้นคงไม่คาดหวังอะไร แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้น ก็อยากให้ ผวจ. ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา เช่น ส่งเสริมให้จัดแข่งขันกีฬาในจังหวัด ขณะเดียวกันก็ผลักดันให้ลำปางเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ด้วย เพราะหากการกีฬา หรือการท่องเที่ยวบูม การค้าก็จะคึกคัก เศรษฐกิจก็ย่อมดีขึ้นตามลำดับ อีกอย่างหนึ่งคือ อยากให้พัฒนาแม่น้ำวังให้สะอาด มีการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นจุดขายของจังหวัด อาจจะมีการรื้อฟื้นประเพณีเก่า ๆ อย่างการแข่งเรือ เหมือนเช่นที่เคยจัดกันแถวย่านตลาดจีนในอดีต เมืองลำปางจะได้ไม่เป็นเมืองผ่านอีกต่อไป
     
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 946 วันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2556)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์