วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำปางสุขนคร คู่แฝดเชียงใหม่ ฝันผู้ว่าฯใหม่-อุ้มเซรามิค


ผู้ว่าราชการจังหวัด ลั่นดันลำปางคู่แฝดเชียงใหม่ เป็นนครแห่งความสุข พร้อมสานต่อ Green Clean Ceramic  ยันเดินหน้าโลจิสติกส์มั่นใจศักยภาพลำปางเป็นศูนย์กลางภาคเหนือ  อีกทั้งไม่ทิ้งผู้ประกอบการเซรามิกและจะช่วยแก้ปัญหาเป็นอันดับแรก

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 56  นายธานินท์ สุภาแสน ได้เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอย่างเป็นทางการ โดยได้เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ไม่ว่าจะเป็น ศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง  พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(หลวงพ่อดำ) หลวงพ่อเกษม เขมโก  อนุสาวรีย์ ร.5 และอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง (พระยาสุลวฤาไชยสงคราม) ก่อนจะเดินทางไปรับตำแหน่งที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง  พร้อมกันนี้หลายหน่วยงานได้จัดเลี้ยงต้อนรับผู้ว่าฯคนใหม่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง นอกจากนั้นยังมีขบวนรถโดยสาร หรือรถแดง จากจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 50 คัน ร่วมเดินทางมาส่งถึงจังหวัดลำปางในครั้งนี้ด้วย

นายธานินท์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาทำงานที่จังหวัดลำปางอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เมื่อปี 2549 เคยมาดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัด  ซึ่งที่ลำปางนั้นเดิมเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ และตอนนี้ก็ยังคงมีความสำคัญเนื่องจากจุดที่ตั้งของจังหวัดสามารถเชื่อมต่อไปยัง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งภาคเหนือ   รวมทั้งยังมีอุตสาหกรรมเซรามิกที่สำคัญ  ซึ่งต้องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนว่ามีส่วนไหนที่ต้องพัฒนาและขับเคลื่อนบ้าง เช่น ยุทธศาสตร์ 1G 2C  ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก่อนได้วางไว้ นั่นคือ Green Clean Ceramic ก็จะมาสานต่อให้พัฒนาดียิ่งขึ้นไป นอกจากนั้นลำปางยังมีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จะต้องดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวแม่เมาะให้ดีขึ้น เพราะทราบว่ายังคงมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่  และในอนาคตเมื่อเข้าสู่ AEC ลำปางก็ควรจะเป็นเมืองคู่แฝดของเชียงใหม่ในการที่จะพัฒนาควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็น  เรื่องที่อยู่อาศัย การพำนักระยะยาว อาหารสะอาด ปลอดภัย   ซึ่งการขับเคลื่อนเหล่านี้  จะต้องมีการบูรณาการระหว่างส่วนราชการ ท้องถิ่น และประชาชน ส่วนนี้จะต้องมีการพบปะพูดคุยกัน  เราคงจะไม่ย้อนกลับไปมองในอดีตว่าลำปางเคยรุ่งเรืองมาก่อน แต่จะมองว่าลำปางต่อไปนี้ลำปางจะต้องเป็นตัวของตัวเองในการพัฒนาขับเคลื่อน เช่น เรื่องเมืองคู่แฝด และเรื่องเมืองศูนย์กลางโลจิสติกส์  จะต้องทำงานร่วมกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวอีกว่า สิ่งที่จะดำเนินการในเรื่องแรก คงจะเป็นเรื่องเซรามิกที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นราคาแก๊ส ซึ่งทราบว่าเรื่องยังอยู่ในกระบวนการของการพิจารณาให้ความช่วยเหลืออยู่ จึงต้องมาติดตามเรื่องนี้เพื่อช่วยเหลือทางผู้ประกอบการให้อยู่ต่อไปได้  ส่วนการทำงานขับเคลื่อนลำปางนั้น มองว่าลำปางจะเป็นเมืองศูนย์กลางที่อยู่อาศัยกันอย่างมีความสุข จะพัฒนาให้นครลำปางเป็นนครแห่งความสุข  สำหรับเรื่องต่างๆที่ผู้ว่าราชการท่านเดิมได้วางพื้นฐานไว้ ก็จะดำเนินการต่ออย่างแน่นอน

สำหรับประวัตินายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เกิดวันที่ 3 เมษายน 2498 ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดแพร่ สมรสกับ นางอินทิรา สุภาแสน ข้าราชการบำนาญ มีบุตร 1 คน สำหรับการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ม.วิทยาลัยเชียงใหม่ การฝึกอบรม นอ.รุ่นที่ 33 นปส.รุ่นที่ 36
เคยดำรงตำแหน่ง นายอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร นายอำเภอสอง จังหวัดแพร่, นายอำเภอเชียงของ,นายอำเภอแม่ลาว,นายอำเภอแม่สาย ,นายอำเภอเชียงแสน นายอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย, นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ,นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดลาปาง จังหวัดลาปาง เมื่อปี 2549 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน ปี 2551, รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2552 ,ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปี 2554 , ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 และปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 946 วันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2556)


Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์