วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลเกาะคา ไร้โกง ป.ป.ช. เชิดชู 1 ใน 4 ของประเทศเทศบาลตำบลเกาะคาเยี่ยม คว้ารางวัลดีเด่นด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาคเหนือ ติด 1 ใน  4 ของประเทศ  นายกฯปุ้ยเผยภูมิใจที่สร้างชุมชนให้เข็งแข็งได้ ขอบคุณประชาชนที่ร่วมมือสร้างเกาะคาเป็นเมืองน่าอยู่  พร้อมเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานเป็นกระจกสะท้อนการทำงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

นายกเทศนมนตรี ต.เกาะคา เผยข่าวดีหลังจากที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คัดเลือกให้เทศบาลตำบลเกาะคา เป็น 1 ใน 4 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านป้องกันและปราบปรามการทุจรติของประเทศไทย  เตรียมเข้ารับรางวัลในวันที่ 18 พ.ย.56  ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งของชาวเกาะคา

น.ส.เพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรี ต.เกาะคา เปิดเผยว่า  ทางสำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีการเปิดรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสุจริตและโปร่งใสในการทำงาน เพื่อคัดเลือกให้เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทางเทศบาลตำบลเกาะคาจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยนำเสนอในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ร่วมกันทำงานสร้างสรรค์บ้านเกิด  ซึ่งในรอบแรกทาง ป.ป.ช.ได้คัดเลือกจากเอกสาร โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกออกมา 200 กว่าแห่ง จากนั้นคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ และได้คัดเลือกมาเรื่อยๆจนเหลือเพียง 20 แห่ง  จนกระทั่งได้ประกาศผล ปรากฏว่าเทศบาลตำบลเกาะคา ติด 1 ใน 4 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจะเดินทางเข้ารับรางวัลในวันที่ 18 พ.ย.56 นี้ ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรุงเทพฯ

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวว่า  ภาคภูมิใจมากกับรางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นรางวัลที่ชาวเกาะคาได้ร่วมมือกันทำให้เกิดขึ้น ทำให้เมืองเกาะคาเป็นเมืองน่าอยู่ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จในการพัฒนาของเรา  และส่วนหนึ่งที่เทศบาลตำบลเกาะคาส่งประกวดหลายเรื่อง ทำให้มีคนจากภายนอกมองและวิพากษ์การทำงานของเรามากขึ้น ทำให้มีนักวิชาการมาลงพื้นที่ ได้รับคำแนะนำดีๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นกระจำที่สะท้อนการทำงานของเราว่าเป็นอย่างไร และจะสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นไปได้


น.ส.เพ็ญภัค กล่าวอีกว่า จากรางวัลครั้งนี้ ทางเทศบาลจะได้รับเงินรางวัลจำนวน  300,000 บาท  ซึ่งจะได้มีการพูดคุยกับชุมชนว่าจะพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะคาต่อไปอย่างไร อาจจะมีการทำแผนชุมชนรองรับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด เพราะรางวัลนี้เกิดจากความร่วมมือของประชาชนชาวเกาะคา 

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 951 วันที่ 8 - 14 พฤศจิกายน 2556)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์