วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

มธ.เดินเท้า 20 กิโล ค้านนิรโทษฯ ชุมนุมต่อเนื่องสุดซอยยังไม่พ้นวุฒิสภาเครือข่ายคนลำปางรักชาติต้านไม่ถอย นิรโทษสุดซอยยังอยู่ในวุฒิสภา นศ.ธรรมศาสตร์เดินเท้า 20 กิโล ค้านเต็มที่

อดีตนักการเมืองลำปาง  ภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษาหลายแห่งในจังหวัดลำปาง รวมตัวกันร่วมคันค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม  นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางในนามกลุ่มเกลียวแห่งธรรม ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อ “บุญชู ตรีทอง” อดีตนักการเมืองดังร่วมลงชื่อด้วย  ด้านกลุ่มนักศึกษาหลายสถาบันรวมตัวที่สวนสาธารณะเขลางค์นครประกาศเจตนารมณ์ พร้อมแถลงการณ์ คัดค้าน พ.ร.บ.ฉบับนี้เต็มที่

หลังจากเมื่อวันที่ 1 พ.ย.56  ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมาก ก็มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม (พ.ร.บ.นิรโทษกรรม) ในวาระ 2 และ 3 ตามความคาดหมาย ท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่างกันทั้ง ส.ส. ในสภาฯ และผู้คนในสังคม ซึ่งมีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จานั้นได้เสนอ ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ต่อวุฒิสภา ซึ่งวุฒิสภาจะต้องพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายอย่างละเอียดรอบคอบ  ในชั้นวุฒิสภานี้ จะต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน หากครบกำหนดแล้ววุฒิสภายังพิจารณาไม่เสร็จ จะถือว่าร่าง พ.ร.บ. นั้นผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาโดยทันที

เมื่อร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมผ่านสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าวออกมารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังต่อต้านกันทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มนักธุรกิจ ฯลฯ  ในส่วนของ จ.ลำปาง มีการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดค้านอย่างต่อเนื่อง ที่ลานข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยมีชาวลำปางหลากหลายอาชีพ กว่า 100 คน มาร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงปลุกใจแสดงถึงความรักชาติ และเป่านกหวีดคัดค้าน


ขณะเดียวกัน กลุ่มนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้มีการตั้งโต๊ะรายชื่อผู้ที่ร่วมคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา ด้านหน้าตึกคณะนิติศาสตร์โดยตั้งเป้ารายชื่อครบ 500 รายชื่อ โดยวันที่ 6 พ.ย.56 นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง อดีต สส.หลายสมัยของจังหวัดลำปาง พร้อมนายมัธยม นิภาเกษม อดีตที่ปรึกษา รมว.อุตสาหกรรม และอดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดลำปางจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางมาร่วมลงรายชื่อ คัดค้าน พ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วย  ต่อมาวันที่ 7 พ.ย. เวลา 08.30 น.กลุ่มนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปางได้เดินขบวนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  และเดินรณรงค์ไปยังถนนสายต่างๆในเขตเมืองลำปาง ไปยังสวนสาธารณะเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง รวมระยะทางกว่า 20  กิโลเมตร  จนกระทั่งเวลา 14.00 น. กลุ่มนักศึกษาจึงเดินทางมาถึงที่หมาย พร้อมกับได้ตั้งเต็นท์เพื่อเปิดให้ผู้ต้องการร่วมคัดค้านมาลงชื่อจนถึงเวลา 19.00 น. โดยมีกลุ่มคณาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเนชั่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางเข้าร่วม

นายพงษ์วนันต์ แสงพยุง  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  ปี 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  กล่าวว่า ทางกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์ไม่ได้ขึ้นกับกลุ่มใด และไม่ได้ออกมาสนับสนุนหรือคัดค้านบุคคลใด  แต่สิ่งที่ต้องการคัดค้านคือ ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับนี้ เพราะขัดหลักกฎหมาย หลักธรรมนูญ และนิติรัฐ  เป็น พ.ร.บ.ที่เอื้อให้คนกระทำผิดพ้นผิด  กลุ่มนักศึกษาจึงออกมาแถลงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วย จึงได้ร่วมกันเดินเท้าจากมหาวิทยาลัย มายังสวนสาธารณะเขลางค์เพื่อแสดงพลัง  โดยตั้งโต๊ะเปิดให้ประชาชนได้ร่วมลงชื่อคัดค้านบริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะเขลางค์นคร ซึ่งขณะนี้ได้รายชื่อกว่า 500 รายชื่อแล้ว จากนั้นจะนำรายชื่อผู้ร่วมคัดค้านทั้งหมด ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง ว่าพวกเราไม่ต้องการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้  ฝากถึงประชาชนชาวลำปางด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว  อยากให้ประชาชนทำความเข้าใจกับ พ.ร.บ.นี้ให้ดี หากไม่เห็นด้วยสามารถมาร่วมลงชื่อคัดค้านได้

จากนั้นตัวแทนนักศึกษาได้อ่านแถลงการณ์ แสดงจุดยืนเหล่านักศึกษาธรรมศาสตร์ ต่อร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมว่า สิ่งที่กลุ่มเกลียวแห่งธรรม กลุ่มอิสระแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันแสดงพลังเพื่อคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เพราะเล็งเห็นว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีการออกกฎข้อบังคับที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งคดีต่างๆ ควรได้รับการลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม มิใช่การออกกฎหมายเพื่อลบล้างความผิดหรือลบล้างคำตัดสินของศาล  การออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ทำให้กระบวนการยุติธรรมของไทยมีความศักดิ์สิทธิ์น้อยลง และเป็นการขัดต่อหลักนิติรัฐ นิติธรรม  อีกทั้งพวกเราไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มคนไหน และหากจะตกเป็นเครื่องมือทางทางการเมือง ก็ขอดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้คู่กับสังคมไทย


ล่าสุดวันที่ 7 พ.ย.56  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์ถอนร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง-นิรโทษกรรม รวม 6 ฉบับแล้ว  แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้าน ซึ่งยืนยันว่าจะยังคงร่วมชุมนุมกันอย่างต่อเนื่อง เพราะร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ล้างผิดคนโกง ยังคงค้างอยู่ในวุฒิสภาอยู่ 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 951 วันที่ 8 - 14 พฤศจิกายน 2556)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์