วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ร้านค้ายังมึน ‘สิทธิ์’ ซื้อก๊าซราคาเดิมสำนักงานพลังงานจังหวัดจัดสัมมนาทำความเข้าใจร้านค้าก๊าซหุงต้ม และระบบลงทะเบียนลูกค้าครัวเรือนและผู้มีสิทธิ์ขอซื้อก๊าซราคาเดิม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ตามโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายก๊าซที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับ และทราบถึงวิธีการปฏิบัติขั้นตอนในการดำเนินการจำหน่ายก๊าซซหุงต้ม รวมถึงทำความเข้าใจในขั้นตอนการทำสัญญาเพื่อรับเงินสำรองจ่ายค่าชดเชยค่าก๊าซ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีผู้ประกอบการร้านจำหน่ายก๊าซ ให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 800 ราย

โดยในที่ประชุมได้ชี้แจงทำความเข้าใจ กรณีการปรับขึ้นราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคครัวเรือน เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบจากการขึ้นราคาก๊าซ LPG ของภาครัฐ ให้ผู้จำหน่ายในกรณีการรับเงินสำรองจ่ายค่าชดเชย และสิทธิการซื้อก๊าซ ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม

ภาคครัวเรือน จากปัจจุบันราคา 18.13 บาท/กก. โดยเริ่มทยอยปรับในอัตรา 50 สตางค์/เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 2556 เป็นต้นไป จนถึงเดือน ก.พ. 2557 

ทั้งนี้ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบ โดยรัฐจะอุดหนุนราคาก๊าซ 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย/เดือน กับผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั่วประเทศ ได้รับสิทธิ์ซื้อก๊าซราคาเดิม (18.13 บาท/กก.) ไม่เกิน 18 กก./3 เดือน และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ใช้ก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กก. มีพื้นที่ค้าขายไม่เกิน 50 ตร.ม. รับสิทธิ์ซื้อก๊าซในราคาเดิมไม่เกิน 150 กก./3 เดือน  ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านค้าก๊าซหุงต้ม

ให้เข้าใจถึงขั้นตอนของการลงทะเบียนลูกค้าที่จะขอรับสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มในราคาเดิม เพื่อให้สามารถบริการให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิ์ตามนโยบาย

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน มีเสียงสะท้อนถึงขั้นตอนที่สับสน

จึงให้ความสนใจและซักถามถึงอุปสรรคปัญหาในการดำเนินตามขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ซื้อก๊าซราคาเดิมดังกล่าวเป็นอย่างมาก

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 953 วันที่ 28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2556)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์