วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หยุดเมล็ดพันธุ์ชั่วร้ายร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ต้นไม้มีพิษต้นนี้ กำลังจะออกดอก ออกผล เป็นเมล็ดพันธุ์ชั่วร้ายหว่านไปทั่วทั้งแผ่นดิน หากผู้ใฝ่ความเป็นธรรม หวงแหนแผ่นดินเกิดที่กำลังถูกคนกลุ่มหนึ่ง ลากไปปู้ยี่ปูยำคล้ายบ้านเมืองนี้เป็นของคนกลุ่มเดียว ยอมรับสภาพ ทำตัวเป็น ไทยเฉยต่อไปก็ไม่ต้องมีกฎหมาย ไม่ต้องมีตำรวจ และไม่ต้องมีศาล กลายเป็นอนาธิปไตยที่ใครอยากทำอะไรก็ได้ นอกจากนั้น การลุกขึ้นมาต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรม ที่เป็นการทำลายหลักความเป็นธรรมของสังคม ที่จะกลายเป็นบรรทัดฐานในอนาคต ก็หาได้จำกัดอยู่เฉพาะคนในกรุงเทพ หรือเมืองใหญ่ไม่ หากแต่เป็นปัญหาร่วมกันของคนในชาติไม่ว่ากรุงเทพหรือต่างจังหวัดด้วย

อดีตประธานาธิบดีโธมัส เจฟแฟอร์สัน แห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า เมื่อความอยุติธรรม กลายเป็นกฎหมาย การลุกขึ้นต่อต้านจะกลายเป็นหน้าที่แปลว่า เมื่อกฎหมายไม่ได้เป็นไปตามหลักนิติธรรม หรือความเป็นธรรมที่มีอยู่ในกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า คุณธรรมทางกฎหมายอันเป็นกฎระเบียบแบบแผนที่สังคมยอมรับ และยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้น ก็เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต่อต้าน ปรากฎการณ์ร่วมที่เกิดขึ้นขณะนี้ คือสัญญาณที่ดีที่บอกว่า สังคมไทยจะไม่เพิกเฉยต่อความอยุติธรรมอีกต่อไป ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งคำเตือนถึงผู้ปกครองว่า ให้ระมัดระวังในการใช้อำนาจ หรือใช้เสียงข้างมากลากไป


ลานนาโพสต์ ในฐานะสื่อท้องถิ่นแห่งลำปาง ตระหนักเช่นเดียวกับคนกลุ่มอื่นๆในสังคมว่า เมื่อความไม่เป็นธรรมกลายเป็นกฎหมาย ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องต่อต้านอย่างถึงที่สุด โดยไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลาและสถานที่ เราขอย้ำว่า บ้านเมืองนี้จะต้องปกรองด้วยกฎหมายที่เป็นธรรม เป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ มิใช่เพื่อประโยชน์ตนและพวกพ้อง นี่ป็นปณิธานของ ลานนาโพสต์ที่แน่วแน่ มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหน

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 951 วันที่ 8 - 14 พฤศจิกายน 2556)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์