วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ได้ฤกษ์ลงเสาเขลางค์ เปิดเทศบาลในฝัน


นับถอย 600 วัน ยลโฉมสำนักงานใหม่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  กิจการร่วมค้า พีเอสที รับงานวงเงิน 175.6 ล้าน จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้าง เดินหน้า 28 พ.ย.

นายไพฑูรย์  โพธ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่า  หลังจากที่ได้มีการประกาศยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่  2  ทางคณะผู้บริหารจึงได้หารือกับหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ถึงแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอาคารสำนักงานแห่งใหม่  ซึ่งก็ได้มีการพิจารณาให้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีวิเศษ และสามารถสรรหาผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว   คือ กิจการร่วมค้า  พีเอสที   ที่ตกลงรับงานก่อสร้างอาคาร  ในราคา  175,650,000  บาท   (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งยอมลดจากวงเงินงบประมาณลงเป็นจำนวน  350,000  บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  จากจำนวนงบประมาณที่ได้ตั้งไว้  176,000,000 บาท  โดยเมื่อวันที่  21 พ.ย. 56  เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ระว่าง  นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  กับ  นายสมเกียรติ  วราสินธ์  ผู้มีอำนาจกิจการร่วมค้า พี เอส ที โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  กล่าวว่า ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่  ตั้งใจจะให้เป็นสถานบริการของรัฐในระดับท้องถิ่น ที่ทันสมัยที่สุด และเป็นอาคารสำนักงานในสวนที่ร่มรื่น และมีแผนจะทำให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม มีสนามกีฬามาตรฐาน อาคารหอประชุมขนาดใหญ่ไว้บริการ ศูนย์ผู้สูงอายุ จัดเป็นสวนสาธิตเกษตรวิถีธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์พันธุ์ไม้หายากจำลอง ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในบางโซนอาจพัฒนาให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจการค้าอาคารพาณิชย์ให้เช่าด้วย ฯลฯ   เราจะสร้างให้ที่เป็นศูนย์รวมของดีในลำปางที่เปิดบริการต้อนรับนักท่องเที่ยว  ที่นี่จะเป็นสถานที่ราชการแนวใหม่ที่ใครๆ ผ่านมาลำปางต้องแวะเยี่ยมชมแวะบันทึกภาพเป็นที่ระลึก และที่สำคัญเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนที่ทันสมัยและครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ยังกล่าวอีกว่า  ต้องขอขอบคุณทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย กรรมการทุกคณะ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง  เทศบาลนครลำปาง ที่จัดส่งข้าราชการช่วยเหลือในโครงการ  ที่สำคัญคือ กิจการร่วมค้า  พีเอสที   โดย คุณสมเกียรติ  วราสินธ์   ที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง  ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   ต่อจากนี้คงต้องร่วมกันส่งกำลังแรงใจให้  กิจการร่วมค้า พีเอสที  ทำงานได้สำเร็จลุล่วง  ราบรื่นเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการ  อีก  600  วัน  เราจะได้เห็นอาคารสำนักงาน  ที่ทำการแห่งใหม่ที่สง่างาม   สมศักดิ์ศรีเทศบาลเมือง   อาคารสำนักงานที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย   สวยงาม   และตั้งอยู่บนทำเลทองของเมืองลำปาง  บนเนื้อที่   51  ไร่  1 งาน  34 ตารางวา บนถนนเลี่ยงเมือง  ห่างจากแยกภาคเหนือประมาณ 500  เมตร  บริเวณปากทางเข้าชุมชนบ้านร้อง


ในวันที่ 28 พ.ย.56 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และกิจการร่วมค้า พีเอสที จะได้จัดทำพิธีบวงสรวงขึ้นท้าวทั้ง 4 ร่วมกันก่อนจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานต่อไป 


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 953 วันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2556)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์