วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เล็งสร้างมอเตอร์เวย์ถนน 8 เลน ขยายรันเวย์รับเครื่องแอร์บัส


ลำปางเตรียมพร้อมแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เล็งขยายถนนมอเตอร์เวย์ลำปาง-เชียงใหม่ 8 ช่องจราจร  เสนอขยายรันเวย์รองรับเครื่องบินแอร์บัส ผลักดันเป็นโลจิสติกส์แลนด์ฮับภาคเหนือ

คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา พร้อมด้วย คณะผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะผู้บริหารของจังหวัดลำปาง ประชุมร่วมกัน เพื่อชี้แจงและรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในการเตรียมความพร้อม แผนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดลำปาง ที่ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  โดยมีนายพีระ  มานะทัศน์ กรรมาธิการและประธานที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา และนายธานินทร์  สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นประธานการประชุม โดยมี คณะอนุกรรมาธิการฯ คณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าประชุมร่วมกัน 

ในการประชุม ได้มีการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้เห็นถึงความจำเป็น ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ทั้งเส้นทางถนน เส้นทางระบบราง และเส้นทางอากาศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย เนื่องจากพบว่าปัจจุบัน สินค้าประเภทเดียวกัน ในระดับคุณภาพเดียวกัน ราคาสินค้าจากประเทศไทย จะมีราคาสูงกว่าหลายประเทศในกลุ่มภูมิภาค ส่งผลให้การทำตลาดเพื่อการค้า ในตลาดสากลของประเทศไทย ไม่สามารถแข่งขันสู้กับต่างประเทศได้ เหตุเพราะต้นทุนด้านการขนส่งที่สูงกว่า โดยจากสถิติข้อมูลพบว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อจีดีพี มีต้นทุนการผลิตร้อยละ 15.2 และเป็นต้นทุนการขนส่งสูงถึงร้อยละ 7.2 ซึ่งปริมาณตัวเลขต้นทุนดังกล่าว จะไม่สามารถลดลงได้ หากไม่มีระบบการคมนาคมขนส่งที่เหมาะสมและมีอัตราค่าขนส่งที่ถูกกว่าเข้ามารองรับ ประกอบกับในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ในเขตจังหวัดที่เป็นประตูการค้าหลัก และจังหวัดที่เป็นจุดเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าในตลาดเสรีระหว่างประเทศ  

โอกาสนี้ จ.ลำปาง ได้นำเสนอข้อมูลเตรียมความพร้อม การพัฒนาพื้นที่จังหวัดในด้านต่างๆ เพื่อการเป็นโลจิสติกส์แลนด์ฮับ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาทิ การจัดเตรียมพื้นที่ 300 กว่าไร่ เป็นศูนย์คอนเทรนเนอร์ยาร์ด  การจัดเตรียมพื้นที่รองรับระบบรถไฟรางคู่ และระบบรถไฟความเร็วสูง  การเตรียมแผนดำเนินการขยายรันเวย์ท่าอากาศยานลำปางให้ยาวขึ้น เพื่อรองรับระบบการขนส่งทางอากาศ ด้วยเที่ยวบินขนาดใหญ่ แอร์บัส 320-379 การเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของเมือง โดยมีแผนสร้างทางเลี่ยงเมืองเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1 และการขยายเส้นทางจราจรจากศูนย์ราชการ ถึงหลักกิโลเมตรยักษ์ เป็น 4 ช่องทางการจราจร ตลอดจนได้นำเสนอแนวคิดการจัดทำเมืองแฝดสาม ทริปเปิ้ลซิตี้ คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ด้วยการเสนอให้มีการปรับปรุงเชื่อมต่อระบบรางระหว่าง ลำปาง-เชียงใหม่ ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวใช้เวลาเดินทางไม่เกินชั่วโมงครึ่ง ถึงสองชั่วโมง รวมถึงการสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 8 ช่องทางจราจร ลำปาง-เชียงใหม่ ทั้งนี้แผนพัฒนาทั้งหมด คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ได้รับข้อมูลไว้เพื่อเตรียมเสนอโครงการต่อวุฒิสภา และจะได้นำเสนอต่อรัฐบาลตามลำดับต่อไป


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 956  13 - 19 ธันวาคม 2556)  
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์