วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ส.นักข่าวลำปาง ย้ำจุดยืนสื่อ


สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง ออกแถลงการณ์ประณามผู้ทำลายภาพลักษณ์สื่อมวลชน  ขณะที่ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติให้กำลังใจลานนาโพสต์  ระบุแหล่งข่าวอาจเข้าใจผิดในหัวข่าว

จากกรณีที่หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ได้นำภาพหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ 954 วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.56 เผยแพร่ในเฟสบุ๊กของหนังสือพิมพ์ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.56 ที่ผ่านมา โดยพาดหัวข่าว “เสรีศึกหนักปะทะเซ็นทรัล แบรนด์ดังทยอยลาห้างต่างถิ่น” และมีรูปของนายเสรี เจนวานิชกุล เจ้าของห้างเสรีสรรพสินค้าเป็นภาพประกอบข่าว ซึ่งภายหลังการเผยแพร่ปรากฏว่ามีการแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไป รวมถึงบุคคลที่อ้างว่าเป็นญาติพี่น้องของแหล่งข่าวที่ปรากฏภาพทางหนังสือพิมพ์ โดยได้มีการโพส ข้อความตอบโต้กันด้วยความรุนแรง และพาดพิงถึงผู้ทำหน้าที่สื่อมวลชนให้ได้รับความเสียหายในวงกว้าง 

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.56  สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง โดย น.ส.รัตนา ธะนะคำ นายกสมาคมฯ จึงได้ออกหนังสือแถลงการณ์ เรื่อง ประณามผู้ที่โพสข้อความผ่านโซเชียลมีเดียทำให้ภาพลักษณ์ของผู้สื่อข่าวได้รับความเสียหาย  ในแถลงการณ์ดังกล่าวได้ระบุว่า สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปางได้พิจารณาแล้วว่าข้อความดังกล่าวได้สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน โดยเฉพาะผู้สื่อข่าวซึ่งทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสะท้อนเรื่องราวต่างๆในสังคมให้กับประชาชนได้รับทราบ  ซึ่งหน้าที่นี้จำเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจและความศรัทธาจากประชาชน   สมาคมฯมิได้ส่งเสริมให้สมาชิกหรือผู้ทำหน้าที่เสาะแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบโดยใช้วิชาชีพนำทาง  ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม ดังนั้นจึงขอให้เปิดเผยชื่อของผู้สื่อข่าวที่ได้กระทำการดังกล่าวต่อสมาคมฯ โดยเร็วที่สุด หากทำการไต่สวนแล้วพบว่าเรื่องดังกล่าวมีมูลความจริง ทางสมาคมฯจะได้พิจารณาลงโทษตามระเบียบ  หากสิ่งที่เขียนมานั้นไม่มีมูลความจริง แต่ต้องการทำลายชื่อเสียง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ขององค์กรสื่อสารมวลชนแล้ว  ถือว่าเป็นการดูถูก เหยียดหยาม และไม่ให้เกียรติผู้ที่อยู่ในวิชาชีพสื่อ ทางสมาคมฯจึงขอประณามการกระทำของบุคคลทั้งสองต่อสาธารณชนไว้ ณ ที่นี้

ด้านนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยืนยันหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่า เสรีภาพนั้นมิได้หมายถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล อย่างไม่มีข้อจำกัด โดยเฉพาะการเสนอข่าวที่อาจมีผลกระทบต่อบุคคลอื่น สื่อมวลชนควรจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า มีเสรีภาพแล้วต้องมีความรับผิดชอบควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม หากการนำเสนอข่าวนั้น ไปกระทบต่อความรู้สึก หรืออาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจแก่แหล่งข่าว แต่มิใช่การกระทำผิดหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี ก็เป็นเรื่องที่ต้องอดทน และอธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เชื่อว่าถูกกระทบเข้าใจ

ในการเดินทางไปมอบดอกไม้ให้กำลังใจ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประกอบกับข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมในฐานะที่หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ เป็นองค์กรสมาชิกแล้ว ไม่พบว่ามีการนำเสนอข่าวที่คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง หรือผิดหลักจริยธรรม นอกจากนั้นในการตรวจสอบหลักฐานการบันทึกเสียงตลอดการให้สัมภาษณ์แล้ว พบว่าเนื้อหาข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ตรงกับถ้อยคำให้สัมภาษณ์ของแหล่งข่าว โดยไม่มีการตัดทอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด

“ผมคิดว่า แหล่งข่าวอาจเข้าใจผิดในหัวข่าวที่พูดถึงห้างต่างถิ่น รวมทั้งภาพประกอบของแหล่งข่าวในสีหน้า ท่าทางที่อาจดูแล้วว่าเครียด มีปัญหา แต่นั่นก็เป็นภาพที่หนังสือพิมพ์ไม่ได้จงใจจะเลือกให้เกิดความเสียหาย เพราะทุกภาพที่ถ่ายออกมาก็เป็นเช่นนั้น การแสดงสีหน้า ท่าทางของแหล่งข่าว ยังเป็นหลักการทำงานตามวิชาชีพสื่อมวลชนโดยปกติ ซึ่งเป็นประเด็นในเชิงความเห็นที่ถกเถียงกันได้”

นายจักร์กฤษ กล่าวว่า  เรื่องนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมาก สำหรับการทำงานของสื่อมวลชน และควรอดทนทำความเข้าใจต่อสาธารณะ บทบาทของสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง ที่ออกแถลงการณ์ก็เป็นบทบาทหนึ่งในการทำความเข้าใจต่อผู้อ่านในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่องค์กรสื่อในส่วนกลางเคยปฏิบัติมา เรื่องการยืนยันหลักการเช่นนี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครจะนำไปฟ้องร้องได้ อย่างไรก็ดี การแสดงความเสียใจต่อความรู้สึกของแหล่งข่าว ก็เป็นเรื่องที่พึงกระทำ เพราะในสังคมเล็กๆเช่นนี้ ต่างฝ่ายต่างก็อาจต้องพึ่งพาอาศัยกันในวันข้างหน้า

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ย้ำว่า หากยังตกลง ทำความเข้าใจกันไม่ได้ และมีการใช้อำนาจศาลเพื่อตัดสินกรณีพิพาทนี้ ในส่วนขององค์กรสมาชิก สภาการหนังสือพิมพ์ มีการลงนามในข้อตกลงกับสภาทนายความ ในการช่วยเหลือสมาชิกทั้งในฐานะโจทก์และจำเลย ซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากการทำหน้าที่สื่อมวลชน ในกรอบจริยธรรม


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 956  13 - 19 ธันวาคม 2556)  
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์