วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กระชับไทย-ลาว ชวนค้าขาย แอ่วลำปาง "ม่วนแต้หนา"


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสนเชิญคณะสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว เยี่ยมลำปาง เดินหน้าจับมือหารือแนวทางพัฒนาการค้า การลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันระดับประเทศรับอาเซียน ด้านรอง ผวจ.ลำปาง เปิดบ้านรับปีท่องเที่ยว57 เชิญคนลาวมาค้าขายและแอ่วลำปางม่วนแต้หนา

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน จัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ พัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ(ไทย-ลาว)

และการประชุมสภาการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LNCCI) และคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ ที่โรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง ลำปาง โดยมี คณะสภาการค้าและอุตสาหกรรมจากสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เวียงจันทร์ และแขวงบ่อแก้ว) เดินทางมาร่วมประชุมสัมมนา ในประเด็น การเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสงการณ์ ระหว่างไทย-ลาว

ประเด็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ในภูมิภาคเกี่ยวกับธุรกิจไทยลาว แต่ละจังหวัดในภาคเหนือ การเพิ่มปริมาณด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน รวมถึงแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ปรานกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ (คสศ.)และ ดร.สนั่น จุนละมนี รองสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ร่วมดำเนินการเสวนาในประเด็นดังกล่าว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวว่า คณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ
กับคณะผู้ประกอบการุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมของสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาก่อนแล้ว

โดยมีบันทึกความตกลงร่วมมือกันในแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันเมื่อเดือนเมษายน 2551 และการมาเยือนภาคเหนือของไทยครั้งนี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น   ในการประชุมครั้งนี้ ทุกฝ่ายจะได้หารือกันในเรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือ ไทย -ลาว การสนับสนุนหุ้นส่วนทางธุรกิจ และการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน เพื่อสนองตอบผลประโยชน์ เกื้อกูลและผลักดันความร่วมมือระดับประเทศ แก่ทั้งสองฝ่าย

ในส่วนของจังหวัดลำปาง ได้ประกาศให้ปี 2557 นี้เป็นปีท่องเที่ยว "ลำปางม่วนแต้หนา" และพร้อมจะแต่งแต้มเมืองให้เป็นนครแห่งความสุข มีวัดและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางยังได้แนะนำให้ คณะผู้มาเยือนจากลาว นั่งรถม้าชมเมืองท่องเที่ยวแบบ Slow Travel และชวนทางของอร่อยของเมืองลำปางหลายรายการ

ขณะที่ ดรสนั่น จุนละมนี รองสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ได้แสดงความชื่นชมยินดีที่ได้มาเยือนลำปาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชุม เยี่ยมเยือนจังหวัดภาคเหนือในการสัมมนาครั้งนี้ ทั้ง เชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง มีศักยภาพและเกิดความร่วมมือระดับประเทศร่วมกัน โดยจะมีการเดินทางเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนการค้าและการพัฒนาด้านแรงงานหรือ ทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 955  13 - 19 ธันวาคม 2556)     
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์