วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ยืนหยัด ชัดเจน มั่นคง เพื่อเกียรติยศ คนลำปางเมื่อหนังสือพิมพ์ระดับชาติ “ไทยรัฐ” ตีพิมพ์ภาพและข่าว “ลานนาโพสต์” ได้รับรางวัลบทนำดีเด่น  เป็นบทนำที่สะท้อนปัญหาความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัย ของคนที่อยู่บริเวณแม่เมาะ เป็นบทนำอันดับหนึ่งของหนังสือพิมพ์ภูมิภาคทั่วประเทศ คัดกรองโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  คนลำปางจำนวนมาก ได้แสดงความยินดีในความสำเร็จของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ ซึ่งเสมือนเป็นสมบัติของพวกเขา เป็นความภาคภูมิใจของคนลำปางทั้งระบบ ในขณะที่ “ลานนาโพสต์” ก็ได้สำนึกตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่นับวันจะทวีคูณมากขึ้น ด้วยการอุปการะ ไว้วางใจ  ตามวงปีของชีวิตลานนาโพสต์ ที่ต่อเนื่อง ยาวนานมาจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 อีกไม่นานวันจากนี้

หากปราศจากเสียซึ่งความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะทำงานตามวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ ลานนาโพสต์คงไม่สามารถฝ่าฟันมรสุมต่างๆที่ถาโถมเข้ามาครั้งแล้ว ครั้งเล่า ด้วยฐานะความเป็นสื่อเสรี ความเป็นอิสระ และพันธนาการทั้งปวง คนที่อยู่ในแวดวงสื่อ คงเข้าใจได้ว่า การดำรงอยู่เช่นนี้ยากลำบากเพียงใด อธิบายได้ง่ายๆว่า ลานนาโพสต์มีจุดมุ่งหมายในเชิงอุดมการณ์ เป็นหลัก ภารกิจอื่นใดนอกจากนี้ไม่มี ด้วยต้นทุนทางสังคม ด้วยความไว้วางใจของคนลำปางที่มีมานับจากอดีตผู้ก่อตั้ง คุณสุรศักดิ์ ภักดี ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์ และจิตวิญญาณของนักสู้ เราจึงยอมไม่ได้ ที่จะให้ลานนาโพสต์ ถูกแปดเปื้อนไปด้วยข้อกล่าวหา ถ้อยคำดุดัน ที่สะท้อนภาวะแห่งอารมณ์ของคนบางคน แม้คนลำปางทั่วไปจะเข้าใจและให้กำลังใจเรามากมายแล้วก็ตาม

ไม่มีสิ่งใดผิดไปจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามหลักการ ยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้องแม่นยำ และความครบถ้วน การเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะ แสดงความพยายามในการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระของข่าว จนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเป็นจริง ละเว้นการเสนอข่าวเพราะความลำเอียง หรือมีอคติจนเป็นเหตุให้ข่าวนั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว รวมทั้งไม่เสนอข่าวที่มีการพาดพิง อันอาจเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรใด เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อกล่าวหาที่มากไปด้วยอารมณ์ และความสำคัญผิดในฐานะแห่งตนแล้ว ไม่มีแม้สักถ้อยคำหนึ่ง ที่ลานนาโพสต์ กระทำผิดหน้าที่สื่อมวลชน

ตรงกันข้าม หากได้ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถ้อยคำ ซึ่งเป็นที่มาของความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง หรือความเห็นที่วูบวาบตามความรู้สึก หรือคำบอกเล่า ของบางบุคคล โดยยังมิได้เข้าถึงหรือเข้าใจเนื้อหา ใจความที่อ้างว่าเป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายอย่างถ่องแท้แล้ว มีอีกหลายถ้อยคำ มีอีกหลายท่าที ที่ลานนาโพสต์ได้สงวนไว้ ไม่นำออกเผยแพร่ แม้จะเป็นถ้อยคำที่แหล่งข่าวเต็มใจให้สัมภาษณ์ และไม่ได้บอกกล่าวปฎิเสธการตีพิมพ์ไว้ แต่ลานนาโพสต์ก็มิได้นำถ้อยคำนั้นออกเผยแพร่ ด้วยคำนึงถึงความรับผิดชอบว่า อาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและเป็นผลร้ายกว่าแหล่งข่าวมากกว่า ซึ่งพยานหลักฐานเหล่านี้ จะได้นำเสนอในโอกาสและวาระต่อไป

เรามิได้ยึดถือว่า “ลานนาโพสต์” เป็นฐานันดรสี่ หรือเป็นสื่อที่แตะต้องไม่ได้ วิพากษ์ วิจารณ์ไม่ได้ ตรงกันข้าม ลานนาโพสต์เข้าใจได้ดีว่า ทุกตารางนิ้วในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะ และยินดีน้อมรับ ฟังทุกความเห็น ทุกคำติติง ของผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ในฐานะที่ลานนาโพสต์เป็นตัวแทนความภาคภูมิใจของคนลำปางท้องถิ่น และคนลำปางทั่วโลก แต่เรามิอาจยอมรับข้อกล่าวหาที่มิได้อยู่บนพื้นฐานของเหตุผล และความเป็นจริง โดยเฉพาะถ้อยคำที่แสดงความหมิ่นแคลนอย่างไม่เป็นธรรมต่อลานนาโพสต์ในฐานะสถาบัน และหมิ่นแคลนเกียรติยศ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนลำปางที่มีความเป็นธรรมในหัวใจ และให้การสนับสนุนลานนาโพสต์ จากนี้ จะเป็นการต่อสู้ในหลักการอย่างถึงที่สุด เพื่อศักดิ์ศรีของคนลำปางและสื่อลำปางทั้งระบบ
   

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 956  13 - 19 ธันวาคม 2556)  
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์