วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ด้วยจิตวิญญาณ “ลานนาโพสต์”


หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ภายใต้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยืนหยัด มั่นคง ในการทำหน้าที่สื่อที่สัตย์ซื่อต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องยาวนาน จนใกล้ครบรอบขวบปีที่ ๑๘ อีกไม่นานจากนี้ ความน่าเชื่อถือของสื่อประการหนึ่ง คือเสียงตอบรับของผู้บริโภคข่าวสาร ที่ให้การสนับสนุนอย่างอบอุ่น จนกระทั่งหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์เติบโต ขยายตัวมาเป็นลำดับ ได้การยอมรับในฐานะสื่อระดับชาติจากรางวัล บทนำดีเด่น ของสภาหนังสือพิมพ์ เป็นอันดับหนึ่งของหนังสือพิมพ์ภูมิภาคทั่วประเทศ และเป็นความภาคภูมิใจของคนลำปางทั้งระบบ

แน่นอนว่า ในบางห้วงเวลา ลานนาโพสต์ก็ต้องผ่านบททดสอบ ที่หนักหน่วง ทั้งในแง่ของธุรกิจ และอุดมการณ์

เมื่อผู้ก่อตั้งสิ้นลงนั้น เราต้องฝ่าฟัน บากบั่น เพื่อให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ เดินหน้าต่อไป ไม่มีวันหยุด ไม่มีวันพัก และไม่เคยหนีหน้าไปไหน เมื่อมีคำถามจากผู้อ่าน มีข้อสงสัยในการทำหน้าที่สื่อ เราก็ยินดีตอบทุกคำถาม ทุกคำถามที่สุจริต ยืนยันคำตอบด้วยการเสนอข่าวสาร ข้อมูล อย่างตรงไปตรงมา และสุจริตเช่นเดียวกัน ตรงกันข้าม หากเป็นข้อสงสัยที่มิได้มาจากพื้นฐานความเป็นจริง และความเข้าใจในการทำงานของสื่อ แต่เป็นภาวะของอารมณ์ ความรู้สึก ก็ย่อมต้องการความรู้ และคำอธิบาย อย่างมีวุฒิภาวะ แม้จะลำบากยากเย็นเพียงใด

ลานนาโพสต์ ได้ยอมรับและปฎิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติอย่างเคร่งครัด คราวใดที่มีการเสนอข่าวที่ผิดพลาด ก็ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยทันที แต่หากเป็นการเสนอข่าวโดยยึดถือข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์แหล่งข่าว หรือตีพิมพ์ภาพที่แหล่งข่าวมิได้สงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ภาพนั้น อีกทั้งข้อความก็มิได้แต่งเติมเนื้อหาสาระของข่าว จนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเป็นจริง และภาพมิได้จงใจนำเสนอให้เกิดความเสียหาย แต่ความไม่พึงพอใจเกิดจากความเข้าใจผิด ความสำคัญผิดในบทบาทการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ก็เป็นความสำนึกตระหนักประการหนึ่ง ที่อาจทำให้ไม่สบายใจ และอาจแสดงความเสียใจได้ แต่ย่อมมิใช่การขออภัย เนื่องเพราะมิได้เป็นการกระทำผิด

ในสังคมเล็กๆ ที่เป็นสังคมเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจ พ่อค้า ข้าราชการ ประชาชนโดยทั่วไป ย่อมพึ่งพาอาศัยกัน ทำนองน้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า หลายครั้งที่ลานนาโพสต์ได้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจการค้า การลงทุน ของผู้ประกอบการท้องถิ่น ด้วยเห็นว่า เป็นกิจการที่ต้องให้การสนับสนุน ให้กำลังใจกัน เมื่อห้างยักษ์ใหญ่ต่างถิ่น ขยายพรมแดนเข้ามายึดหัวหาดธุรกิจห้างสรรพสินค้าในจังหวัด เมื่อห้วงปีที่ผ่านมา พื้นที่ข่าว บทความ ในลานนาโพสต์ก็ได้แสดงความห่วงใย และให้ความมั่นใจว่า กิจการของห้างท้องถิ่นยังแข็งแกร่งที่จะต้านทานการเข้ามาของห้างต่างถิ่นได้ ซึ่งการเสนอข้อมูล ข่าวสารทั้งหมดนี้ อยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกรักและหวงแหนความเป็นท้องถิ่น มิได้มุ่งหวังผลประโยชน์อื่นใด

ด้วยจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นของคุณสุรศักดิ์ ภักดี ผู้ก่อตั้ง ที่ต้องการให้ลานนาโพสต์ เป็นหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคนลำปางมิใช่เพียงในท้องถิ่น หากหมายถึงคนลำปางทั้งโลกด้วย เป็นหนังสือพิมพ์ที่ยึดมั่นในหลักการ มีความรับผิดชอบ ธำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง เป็นธรรม จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ลานนาโพสต์ยังคงรักษาเข็มและมุ่งหน้าไปอย่างมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง และยืนหยัดในความเป็นหนังสือพิมพ์อิสระ ที่ไม่มีค่าย ไม่มีสี ไม่มีอิทธิพลใดๆหนุนหลัง และไม่มีสิ่งใดที่จะสั่นคลอนเราได้Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์