วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

เลือกตั้งล่วงหน้าเหงา ใช้สิทธิแค่ 27%


เลือกตั้งล่วงหน้าลำปาง ไร้ปัญหา นอกเขตมาใช้สิทธิเพียง 560 คน จาก 4,000 คน ขณะที่ในเขตคนลำปางสนใจมาใช้สิทธิมาถึง 84.69 เปอร์เซ็นต์

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2557 ทั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น และประกาศให้ประชาชนที่ติดภารกิจไม่สามารถที่จะมาเลือกตั้งในวันดังกล่าวได้ ให้ไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้าได้ตามที่ตัวเองมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ ในวันที่ 26 ม.ค.2557 ก่อนวันเลือกตั้งจริง โดยในส่วนของจังหวัดลำปาง

เมื่อเวลา 08.00น. วันที่ 26 ม.ค.2557 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนาง   อินทิรา  ภรรยา  เดินทางไปยังอาคารกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 ขอลงคะแนนเสียงตามที่ได้ขอลงทะเบียนเอาไว้ล่วงหน้าก่อนนี้ ซึ่งหลังจากที่เดินทางไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมภรรยาจึงเข้าไปตรวจสอบรายชื่อจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และรับบัตรเดินเข้าคูหา และเดินมาหย่อนบัตรเลือกตั้งลงกล่องรับบัตรที่ด้านนอก จากนั้นจึงเดินตรวจตราดูความเรียบร้อยโดยรอบบริเวณ โดยมีนายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฯพร้อมคณะรอให้การต้อนรับและคอยตอบข้อซักถาม  

จากนั้นจึงกล่าวว่ากับผู้สื่อข่าวว่า  จังหวัดลำปางของเรามีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านในการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย โดยได้ประสานกับ ผบก.ตำรวจภูธร จังหวัดลำปางให้เตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้คอยป้องกันเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างพร้อมเพียง ในทุกหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าทั้ง 4 เขต ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า จังหวัดลำปางของเราไม่มีเหตุการณ์ที่ส่อไปในทางรุนแรง และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เสียสละเวลามาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างมากที่มีประชาชนจำนวนมากมาขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากันเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายและทุกคนช่วยกันคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ เพราะทราบว่าแต่ละคนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์กันในวันนี้ต้องเดินทางมาไกล และต้องรีบเดินทางกลับไปทำหน้าที่ของแต่ละคนต่อไป และก็เป็นที่น่าเสียดายแทนผู้มาใช้สิทธิ์บางรายที่มาแล้วไม่สามารถที่เข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ เนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้แจ้งขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเอาไว้ก่อน เมื่อมาวันนี้จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปการบัตรเลือกตั้งได้และต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดไปในทันที  

สำหรับจำนวนผู้ที่มาขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้ง 4 เขต  คือ เขต 1 ที่หอประชุมโรงเรียนเขลางค์นคร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองฯ  เขต 2 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ อ.วังเหนือ  เขต 3 ที่ อาคารกองพัฒนากิจการนักศึกษา ม.ราชภัฎลำปาง และเขต 4 ที่ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง มีจำนวนทั้งสิ้น 4,082 ราย  ส่วนแบบการเลือกตั้งในเขต ก็ยังผู้มาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ เช่นกันแต่มีไม่มากนักคือ เขต 1 มีผู้มาขอใช้สิทธิ์จำนวน 404 ราย  ,เขต 2 มี 172 ราย  ,เขต 3 มี 212 ราย และเขต 4 มี 181 ราย

สำหรับสรุปผลการเลือกตั้งล่วงหน้า 26 ม.ค.57 นอกเขต  หน่วยเลือกตั้งกลาง มีผู้มาลงทะเบียน 4,082 คน มาใช้สิทธิ์ 560 คน คิดเป็น 13.72%   ในเขต  เขต1 ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิในเขต 404 คน มาใช้สิทธิ 361 คน คิดเป็น ร้อยละ 89.36   เขต 2  ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิในเขต 172 คน มาใช้สิทธิ  131คน คิดเป็น ร้อยละ 76.16  เขต 3  ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิในเขต 213คน มาใช้สิทธิ 158 คน คิดเป็น ร้อยละ 74.18  และเขต 4 ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิในเขต 181 คน มาใช้สิทธิ 161 คน คิดเป็น ร้อยละ 88.95   รวมในเขต ผู้มาลงทะเบียน 969 คน มาใช้สิทธิ์ 811 คน คิดเป็นร้อยละ 84.69

ทั้งนี้ หากรวมจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดทั้งนอกเขตและในเขต มีผู้มาลงทะเบียนทั้งหมด 5,051 คน มาใช้สิทธิ 1,370 บาท  คิดเป็นร้อยละ 27.12 เท่านั้น(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 963  31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2557) 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์