วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

มรภ.สวนดุสิต เตรียมเปิดบ้านใหม่ ขยายโอกาสการศึกษารับอาเซียน


วันที่ 9 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง จัดพิธีส่งมอบพื้นที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย จากนายชาญชัย บุรถาวร ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ซื้อพื้นที่จากธนาคารแห่งประเทศไทย  เพื่อใช้ประโยชน์ตามโครงการพัฒนาและจัดการการศึกษาตามแนวนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับผู้เรียนในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย(เดิม) ถนนสุเรนท์ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยว่า ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งมีศูนย์อยู่ที่จังหวัดลำปาง ได้มีแผนพัฒนาการบริการด้านการศึกษา โดยซื้อพื้นที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีขนาดพื้นที่ 26 ไร่ พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน และเพื่อตอบสนองอัตลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขาลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับปฐมวัยที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยเบื้องต้นจะเปิดสอนระดับประถมศึกษาในปี 2557 นี้ และแผนพัฒนาเป็นศูนย์องค์ความรู้ทางด้านอาหารของภาคเหนือ ตามที่ราชภัฏสวนดุสิตมีความเชี่ยวชาญที่โดดเด่น รวมถึงการพัฒนาเป็นศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ และศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์เมือง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า  ตามแผนแล้วจะพัฒนาใช้พื้นที่ทั้งหมด โดยจะพัฒนาโครงสร้างการบริการด้านการศึกษารองรับการเปิดประชาคมอาเซียน และ การบริการชุมชนเต็มรูปแบบ ในระยะ 5 ปีนี้

ผู้สื่อข่าว ลานนาBizweek รายงานเพิ่มเติมว่า  เมื่อช่วงปลายปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ลงนามสัญญาสนับสนุนการเงินเพื่อจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดลำปางระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ บมจ.กรุงไทย เพื่อขออนุมัติวงเงินสินเชื่อร่วม 250 ล้านบาท เพื่อนำมาบริหารจัดการและดำเนินงานใน 3 ส่วน คือ ขยายห้องเรียนเพื่อเปิดรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -6 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์ลำปาง ในรูปแบบห้องเรียนให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสร้างห้องประชุมสำหรับนักเรียน-ผู้ปกครอง  สร้างห้องปฏิบัติการอาหาร เพื่อรองรับงานด้านคหกรรมและให้บริการด้านอาหารแก่ประชาชน ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ คือ การศึกษาปฐมวัยและด้านการอาหาร และส่วนสุดท้าย สร้างห้องประชุมเพื่อให้บริการจัดเลี้ยงเพื่อรองรับความต้องการของชุมชนและประชาชนในพื้นที่

ด้าน นายชาญชัย บุรถาวร ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เพื่อใช้ประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ซึ่งก่อนหน้านี้บอร์ดบริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ และได้เก็บพื้นที่อาคารดังกล่าวที่จังหวัดลำปาง ปิดไว้ตั้งแต่ปี 2553 กระทั่งมีนโยบายขายพื้นที่แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ซื้อต้องเป็นองค์กรที่ก่อประโยชน์แก่สังคม ซึ่งเห็นว่า สถาบันการศึกษาน่าจะเหมาะสม จึงได้ส่งหนังสือไปแจ้ง สถาบันการศึกษาทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ส่งโครงการเข้ามาเสนอ เพื่อขอซื้อพื้นที่และได้รับอนุมัติดังกล่าว ในความเห็นส่วนตัวรู้สึกยินดีที่พื้นที่เดิมของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถูกพัฒนาให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 960  10 - 16 มกราคม 2557)    
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์