วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

เปิดเมืองปั่น 2014
กุลธิดา สืบหล้า...เรื่อง

วันที่ 21 กันยายนนี้ ชาวลำปางที่หลงใหลในวิถีแห่งสองล้อคงเตรียมนัดแนะกับแก๊งก๊วนกันแล้วสำหรับกิจกรรม Lampang Car Free Day 2014 ซึ่งเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ทั้งสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ชมรมจักรยานจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และบางกอกแอร์เวย์ส

ไม่เพียงจังหวัดลำปางเท่านั้น แต่หมายรวมถึงจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศรวม 77 จังหวัดที่จะจัดกิจกรรม Car Free Day 2014 ขึ้นพร้อม ๆ กัน และถึงแม้บ้านเราจะเพิ่งจัดกิจกรรมนี้ในปี พ.ศ. 2550 แต่ก็ทำยอดผู้เข้าร่วมทะลุเป้าทุกปี โดยปีที่แล้วมีชาวจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน

สำหรับประเทศอื่น ๆ อีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก Car Free Day คือวันที่ 22 กันยายนของทุกปี (ปีนี้ประเทศไทยจัดวันที่ 21 กันยายน คงเพราะเป็นวันอาทิตย์) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แล้วหันมาใช้บริการขนส่งมวลชน รวมถึงจักรยานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดมลพิษทางอากาศ-ทางเสียง ลดปัญหาการจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ และลดการใช้พลังงาน ทั้งนี้ ได้มีการเชิญประเทศไทยเข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้กำหนดจัดโครงการ Car Free Day ในส่วนของประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2546 ใช้ชื่อว่า “22 กันยายน จอดรถไว้บ้าน ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ หลังจากนั้นก็มีการจัดกิจกรรมทุกวันที่ 22 กันยายนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

การรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2501 ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2511 ที่เนเธอร์แลนด์ และปี พ.ศ. 2515 ที่ฝรั่งเศส จากนั้นจึงพัฒนามาเป็น วันปลอดรถโลก ในประเทศแถบยุโรป ซึ่งประชาชนในเมืองต่าง ๆ จะพากันเฉลิมฉลองวันที่ปราศจากเสียงดัง ความเครียด และมลพิษที่มากับรถยนต์ ก็คือวันที่ 22 กันยายนนั่นเอง มีการจัดงานทั้งเล็กและใหญ่เพื่อนำเสนอทางเลือกที่ดีกว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 นิตยสาร Car Busters ผู้ริเริ่มเครือข่ายปลอดรถโลก ได้ออกมาประกาศเรียกร้องให้มี วันปลอดรถโลก เพื่อให้เข้ากับวันปลอดรถโลกของยุโรปในวันที่ 22 กันยายน และตั้งแต่นั้นมา เครือข่ายปลอดรถโลกก็เดินหน้าเชิญชวนให้มีการจัดงานวันปลอดรถโลกในวันที่ 22 กันยายนของทุกปี

ปีที่แล้ว มูลนิธิโลกสีเขียวได้สำรวจความคิดเห็นสาธารณะในหัวข้อ การรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยสำรวจทางอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จำนวนทั้งสิ้น 1,036 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ 97 เห็นว่า ควรมีมาตรการสนับสนุนให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 93 สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม Car Free Day เพื่อรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ทั้งนี้ ร้อยละ 60 เห็นว่าควรจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุก ๆ เดือนด้วยซ้ำ

นอกจากนี้ มูลนิธิโลกสีเขียวยังได้เสนอให้มีการพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้ 1. พิจารณาหามาตรการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมรณรงค์ 2. การจัดกิจกรรม Car Free Day ควรเน้นการสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ สร้างเงื่อนไขให้คนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น นอกเหนือจากกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยาน 3. ควรเพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรม Car Free Day จากเดิมปีละ 1 ครั้ง ให้เป็นประจำทุก ๆ เดือน โดยเลือกจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่โดยปกติแล้วมีผู้คนเข้ามาทำกิจวัตรประจำวันค่อนข้างมาก เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกันถึงความเป็นไปได้ของการเดินทางด้วยการไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัว

สำหรับบ้านเราที่รถรายังไม่ถึงกับหนาแน่นเฉกเช่นเมืองใหญ่อื่น ๆ ข้อ 3 นั้นน่าสนใจตรงที่ทำอย่างไร การขี่จักรยานจึงจะเขยิบเข้ามาใกล้ชิดกับวิถีชีวิตคนลำปางมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องไปขี่ไกล ๆ บ้าน หรือเป็นเสือภูเขา พร้อมอุปกรณ์เสริมแบบฟูลอ็อพชั่น ไม่จำเป็นต้องสวมใส่ชุดสำหรับขี่จักรยานเท่ ๆ แต่เป็นแค่จักรยานคู่ใจ ปั่นมันไปตลาด ไปธนาคาร ไปทำงาน ไปกินข้าว ให้ลมปะทะใบหน้า บนท้องถนนที่มีการแบ่งเลนจักรยานชัดเจน และมีผู้คนที่เคารพสิทธิ์ในการใช้ถนนร่วมกันอย่างเท่าเทียม เพียงเท่านี้ ลำปางก็อาจเป็นเมืองจักรยานได้ และถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ล่ะก็ ลำปางคงเป็นนครแห่งความสุขได้ก่อนใคร

หมายเหตุ : จังหวัดลำปางกำลังจะได้รับการผลักดันให้เป็นเมืองแห่งจักรยาน ติดตามความเคลื่อนไหวของชมรมจักรยานจังหวัดลำปางได้ที่ facebook ลำปาง นครแห่งจักรยาน
           
กำหนดการ Lampang Car Free Day 2014
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557 

06.30 น. ลงทะเบียน รับเสื้อ อาหารว่าง ณ ข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง
07.30 น. ตั้งขบวนจักรยานหน้าเวที
07.50 น. ประธานมาถึง
08.00 น. ร้องเพลงชาติร่วมกัน เปิดโครงการ
08.15 น. เคลื่อนขบวนจากข่วงนคร ไปตามถนนบุญวาทย์ ข้ามสะพานเขลางค์นคร เข้าสู่ถนนท่ามะโอ ถนนวัฒนธรรม ตลาดรัษฎาฯ ข้ามสะพานรัษฎาภิเศก เลี้ยวขวาเข้าสู่ย่านกาดกองต้า ถนนทิพย์ช้าง ตรงผ่านแยกโรงไฟฟ้าเก่า เข้าถนนวังขวา วงเวียนไก่ขาว ถนนท่าคราวน้อย ถนนสุเรนทร์ วงเวียนสถานีรถไฟ ถนนประสานไมตรี เลี้ยวซ้ายแยกดอนปอน เข้าสู่ถนนฉัตรไชย ผ่านแยกเพ็ญทรัพย์ กลับสู่ข่วงนคร รับเครื่องดื่ม-ผลไม้
09.30 น. พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเส้นทางจักรยาน
10.30 น. สิ้นสุดกิจกรรม


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 996 ประจำวันที่ 19 - 25 กันยายน 2557)


Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์