วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปตท.รุกตลาดอาเซียน แย้มแผนย้ายคลังลำปางปตท.รุกตลาด รับอาเซียนหวังเป็นผู้นำขายพลังงานข้ามชาติ เผยกัมพูชาการขยายตัวเศรษฐกิจท่องเที่ยวเติบโตดันผลประกอบการอันดับ 2 ในอาเซียน แย้มแผนย้ายคลังลำปางเพิ่มกำลังสำรอง  

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการจัดหาและคลัง บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดเผยในโอกาสนำคณะสื่อมวลชนไปศึกษาดูงานภารกิจของ ปตท. ที่สถานีเติมน้ำมันอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา  ว่า จากการดำเนินงานของ ปตท. ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ผ่านมา ปตท.ได้พัฒนาและขยายงานด้านความมั่นคงทางพลังงานอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยและทั่วโลกรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านแถบ อาเซียนกำลังเติบโตและมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น จึงมีการขายตลาดและบริการ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้สถานีสถานีเติมน้ำมันอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ในนามบริษัท ปตท.(กัมพูชา) จำกัด ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจของปตท.ให้เติบโตไปพร้อมกับการขยายตัว ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคอาเซียน  

นายไพศาล  สมบูรณ์กิจชัย ผู้บริหาร บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำกัด เผยว่า ประเทศกัมพูชากำลังมีความเติบโตทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ปตท.กัมพูชา มีผลประกอบการ เป็นอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากฟิลิปปินส์ ที่มีส่วนแบ่งตลาดในกัมพูชาประมาณ 10 % มีคลังขนาดเล็ก สำหรับสถานีบริการน้ำมันท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ และ เสียมเรียบ ให้บริการส่งน้ำมันดีเซล น้ำมันเตา และน้ำมันหล่อลื่น ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการขายปลีกผ่านสถานีจ่ายน้ำมัน 19 แห่ง  โดยแผนอีก 5 ปีข้างหน้าจะพัฒนาข่ายธุรกิจให้ มีสถานีบริการ 50 แห่ง  

“ภาพรวมของการท่องเที่ยวที่กัมพูชา โดยเฉพาะที่เสียมเรียบเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น มีสายการบินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การประกอบการของ สถานีบริการน้ำมันอากาศยานค่อนข้างมีความต้องการใช้น้ำมันสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ในส่วนของคลังน้ำมันที่สถานีท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ กัมพูชา มีถัง 2 ใบ กำลังความจุ ใบละ 5 แสนลิตร รวมความจุ 1 ล้านลิตร   ที่ผ่านมาช่วงฤดูการท่องเที่ยว มีการจ่ายน้ำมันมากที่สุด ถึง 4 ล้านลิตรต่อเดือน  ซึ่งต้นปี 58 มีแผนจะเพิ่มกำลังสำรองปิโตรเลียม โดยเพิ่มถังบรรจุ อีก 2 ใบ รวมกำลังสำรองน้ำมัน 3 ล้านลิตร  ผลประกอบการปี 2557 ตัวเลขขณะนี้ประมาณ 136 ล้านลิตร และมีเป้าหมาย จะพัฒนาธุรกิจให้เป็นผู้นำปิโตรเลียมข้ามชาติ” นายไพศาลกล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหาร ปตท.เกี่ยวกับแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับ คลังปิโตรเลียมลำปาง พบว่า ในส่วนคลังลำปางในอนาคตจะมีการย้ายแหล่งที่ตั้งคลัง และมีการวางแผนเพิ่มกำลังสำรอง น้ำมันและก๊าซ LPG เพื่อ ตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในเขตภาคเหนือตอนบนเช่นเดียวกับที่ จังหวัดขอนแก่นกำลังดำเนินการย้ายคลังขณะนี้ โดยส่วนของคลังลำปางจะพัฒนาให้สอดรับการขายตัวทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยง เส้นทางเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งที่ตั้งคลังแห่งใหม่ รวมถึงแผนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสอดรับนโยบายจังหวัด หรือนโยบายระดับภาคที่จะเชื่อมโยงการความเป็นศูนย์กลางขนส่งทางบก (LAND LOGISTIC HUB ) ของจังหวัดลำปาง และยังเชื่อมั่นว่าลำปางมีศักยภาพทุกด้านในความเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่งทางบก ที่สามารถขนส่งทางบกไปยังจังหวัดอื่นๆได้ ขณะเดียวกันฝ่ายบอร์ดบริหารพยายามติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมือง  เพื่อให้การขายตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานของ ปตท.ให้สอดรับกับความต้องการบริโภค นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการต่อท่อ น้ำมันมายังจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนจะขยายโครงการมาที่ลำปางหรือไม่ จะต้องรอให้แผนการย้ายคลังลำปางชัดเจนก่อน 


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1002 ประจำวันที่ 31  ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน  2557)Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์