วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สท.เขลางค์ร้องฝ่ายบริหารใช้งบซ้อน


 

ปธ.สภาเมืองเขลางค์นำทีม สท.ยื่นร้องเรียนปลัดเทศบาลอีก ใช้งบประมาณซ้ำซ้อน พร้อมติดตามเรื่องทุจริตและขอย้ายปลัดออกจากเทศบาล ขณะนี้ กทจ.อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวน

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.57 ที่ผ่านมา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำโดยนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมสมาชิกสภาฯ จำนวน 10 คน ได้เข้าพบนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ผู้บริหารเทศบาลฯ ได้สั่งจ่ายงบประมาณซ้ำซ้อนในการนำดินลูกรังไปถมไหล่ถนนระหว่างบ้านป่ากล้วยกับหมู่บ้านหมอสม ต.ปงแสนทอง ทั้งที่โครงการดังกล่าว ทางสภาเทศบาลฯได้ผ่านอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว

นายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวว่า  สภาเทศบาลฯได้รับข้อเท็จจริงจากสมาชิกสภาฯในเขตพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ที่ได้ดำเนินการนำดินลูกรังไปถมไหล่ถนนระหว่างหมู่บ้านป่ากล้วย กับหมู่บ้านหมอสม ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 27 พ.ย.57 ที่ผ่านมา มีข้อสงสัยหลายประการ ซึ่งพบว่าเป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนกับโครงการถมไหล่ถนนระหว่างหมู่บ้านป่ากล้วยกับหมู่บ้านหมอสม ต.ปงแสนทอง ที่ทางสภาเทศบาลฯได้พิจารณาเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 600,000 บาท  ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 วันที่ 14 ส.ค.57 ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางเพื่อให้งานพัสดุฯ ทำการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ  แต่ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลฯได้ดำเนินการถมดินลูกรังหมู่บ้านดังกล่าวไปแล้ว 300 เมตร จากทั้งหมด 1,500 เมตร ก่อนที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

ทางสภาเทศบาลฯจะเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ในวันที่ 24 ธ.ค.57  โดยจะนำเรื่องนี้มาพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรม และโปร่งใส่

นอกจากนั้นทางกลุ่ม สท.ยังได้ติดตามความคืบหน้าในเรื่องที่ได้ยื่นร้องเรียนไปก่อนหน้านี้จำนวน 2 เรื่องด้วยกัน คือ การสอบวินัยปลัดเทศบาลกรณีทุจริตน้ำมัน และขอให้ย้ายปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นครออกไปปฏิบัติหน้าที่อื่นในระหว่างถูก ดำเนินคดีและถูกสอบสวนทางวินัย จนกว่าการดำเนินคดีจะสิ้นสุด 

นางพรทิพย์ ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าวว่า ตั้งแต่ปลัดเทศบาลเข้ามาทำหน้าที่นายกเทศมนตรี การบริหารต่างๆก็อยู่ในอำนาจของปลัดเทศบาลทั้งหมด ไม่มีการกระจายอำนาย หากสมาชิกสภาฯขออนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเข้ามายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่กลับได้รับคำตอบว่าไม่สามารถอนุมัติให้ได้ต้องผ่านปลัดเทศบาลเพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งเรื่องบางเรื่องเป็นความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง ถ้าใครไม่ใช่ฝ่ายของเขาก็จะได้รับการอนุมัติช้ามาก แต่ถ้าเป็นฝ่ายเดียวกัน 1 สัปดาห์ก็ได้แล้ว  ตรงนี้เป็นการบริหารจัดการที่ไม่เป็นธรรม ทางสมาชิกสภาฯได้ยื่นหนังสือร้องเรียนมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องตรวจสอบการทุจริต และขอย้ายปลัดเทศบาลฯ   จึงต้องการติดตามในเรื่องนี้ด้วย

นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า  ในเรื่องความรู้สึกที่บอกว่าการบริหารจัดการของปลัดเทศบาลไม่เป็นธรรมนั้น ต้องมาดูตามกฎหมายว่าตอนนี้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีอยู่ ซึ่งสามารถจะมอบหมายงานให้ใครทำก็ได้ หรือจะไม่มอบหมายงานก็ได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ในการบริหารงานก็ต้องไปดูว่าผิดกฎหมายท้องถิ่นหรือไม่ แต่ถ้าตรวจสอบแล้วปลัดเทศบาลทำหน้าที่ถูกต้องก็ทำอะไรเขาไม่ได้  เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตนรับทราบมาโดยตลอด ซึ่งจะได้เร่งติดตามเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง  ซึ่งคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้

สำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นครนั้น นิติกรประจำสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เปิดเผยว่า ตอนนี้มีเรื่องค้างอยู่ 2 เรื่องคือ การสอบวินัยเรื่องทุจริตน้ำมัน ขณะนี้ทาง กทจ.ลำปางได้ส่งเรื่องให้อนุกรรมการฯตรวจสอบ และอีกเรื่องคือขอย้ายปลัดเทศบาลฯ ทางจังหวัดได้หารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ตอบกลับมาว่าให้ทางจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการขัดแย้งจริงให้ กทจ.ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่ามีปัญหาขัดแย้งกันอย่างไร ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยู่ฯ  และเรื่องล่าสุดที่ทางสภาเทศบาลฯยื่นเข้ามาคือ การตรวจสอบเรื่องการใช้งบประมาณซ้ำซ้อน ทางจังหวัดได้ส่งเรื่องให้ศูนย์ดำรงธรรม ดำเนินการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1009 ประจำวันที่ 19 - 25 ธันวาคม  2557)   
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์