วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

ไพฑูรย์หวนคืน นายกฯเมืองเขลางค์
อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครเข้ารายงานตัว เพื่อรับตำแหน่งรักษาการต่อระหว่างรอการเลือกตั้ง รอแต่งตั้งภายใน 30 วัน เผยเข้ามาสานงานต่อ โดยเฉพาะเรื่องการก่อสร้างสำนักงาน ต้องเร่งหาผู้รับเหมารายใหม่ หลังจากยกเลิกสัญญาจ้าง

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.58  นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เข้ารายงานตัวต่อนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เพื่อเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศ คสช.ที่ 1/2557  เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธ.ค.57  โดยกำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระก่อนวันที่ 1 ม.ค.58 และประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งให้มารายงานตัวต่อประธานกรรมการสรรหา (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) ตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557 ภายในวันที่ 11 ม.ค. 58  และส่งรายชื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามให้เสร็จภายใน 30 วัน  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลจาก กกต.   ซึ่ง จ.ลำปางมีผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระก่อนวันที่ 1 ม.ค.58 และประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 1 ราย คือ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ซึ่งได้หมดวาระไปเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 57 จึงได้เข้ารายงานตัวเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์  ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง และขอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเพื่อสานงานต่อ สร้างความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการต่างๆต้องรอผลจากทาง กกต.ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามกรอบเวลาคือภายใน 30 วัน แต่คาดว่าใช้เวลาไม่จะเกิน 2 สัปดาห์ น่าจะสามารถแต่งตั้งได้

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง  อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กล่าวว่า หากกลับเข้ามารับตำแหน่งคงจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายที่ผ่านมา ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งในปี 53 ในเรื่องที่ยังค้างอยู่ โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศมนตรีได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาไปแล้ว จึงต้องปรึกษาทางฝ่ายกฎหมายและมาดูในระเบียบและกฎหมายต่างๆว่า เมื่อมีการยกเลิกไปแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ในการเข้ามา คสช.ให้นายกฯกลับมารักษาการเพื่อให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่อง สานต่อนโยบายเดิมให้ประชาชนมีความสุข และจะทำงานให้เต็มที่

ทั้งนี้  จ.ลำปาง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะหมดวาระในปี 2558 อยู่ 5 แห่งด้วยกัน คือ เทศบาลตำบลล้อมแรด หมดวาระทั้งนายกฯและสมาชิกสภาฯ วันที่ 8 ม.ค.58 , อบต.แม่วะ  นายกฯหมดวาระวันที่ 4 มิ.ย.58 , เทศบาลตำบลเสริมงาม หมดวาระทั้งนายฯและสมาชิกฯ วันที่ 3 ก.ย.58 , อบต.บ้านเอื้อม หมดวาระทั้งนายกฯและสมาชิกฯ วันที่ 12 พ.ย. 58  และเทศบาลตำบลสิริราช อ.แม่ทะ  สมาชิกสภาฯหมดวาระวันที่ 24 ธ.ค.58  ซึ่งนายกฯและสมาชิกฯ ที่ครบวาระ สามารถรักษาการต่อไปได้จนกว่าจะเลือกตั้งใหม่

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1011 ประจำวันที่ 9 - 15  มกราคม 2558)  


Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์