วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ย้ายหลักเมืองไม่จบ พิราบเรื่องใหญ่เทศบาลลำปางจัดประชุมหาข้อสรุปการก่อสร้างศาลหลักเมืองใหม่ ยังคงถกเรื่องย้ายหรือไม่ย้ายเสาหลักเมือง เพื่อสร้างความสง่างามให้คนเข้ามากราบไหว้ ซึ่งปัญหาหลักยังคงเป็นเรื่องนกพิราบนับร้อยตัวที่มาอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลนครลำปาง ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมราชาวดี โดยมี นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งภายในงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ รองผู้วาราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวถึงความสำคัญต่อการก่อสร้างและปรับปรุงศาลหลักเมือง เนื่องจากทางศาลหลักเมืองได้ขาดการดูแลจากหน่วยงานรัฐมาเนิ่นนาน ซึ่งเราควรมีการริเริ่มในการปรับปรุง ซึ่งทางเทศบาลมีนโยบายหลักคือไม่ต้องการย้ายศาลหลักเมือง เนื่องจากศาลหลักเมืองมีอายุความเป็นมายาวนานหลายปี และประเด็นที่สองคือต้องการให้ศาลหลักเมืองมีภูมิทัศน์ที่สวยงามสอดคล้องกับ ศิลปวัฒนธรรมของชาวลำปาง รวมทั้งเรื่องของการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ศาลหลักเมืองเป็นจุดศูนย์กลางในการท่องเที่ยวในอนาคต

จากนั้นภายในที่ประชุมทางเทศบาลนครลำปาง ได้มีการกล่าวถึงจุดประสงค์ในการจัดการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง เนื่องจากเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดลำปางเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และเป็นแรงบันดาลใจต่อแนวคิดที่เป็นรากเหง้าทางอารยธรรมของคนในท้องถิ่น ลำปาง เป็นการเสริมสร้างอาคารให้มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดยจะจัดทำการรื้ออาคารศาลหลังเมืองเดิมออกแล้วทำการก่อสร้างอาคารใหม่ พร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบ และมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยใช่งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 9 ล้านบาท 

จากที่ประชุมทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ได้ มีความคิดเห็นให้แก้ไขปัญหาเรื่องของนกพิราบ เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีมายาวนาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของความสะอาดในบริเวณดังกล่าว จึงอยากให้ทางเทศบาลแก้ไขปัญหาในจุดนี้เป็นส่วนแรก ประกอบกับเรื่องการย้ายเสาหลักเมืองออกมาไว้ตรงกลาง เพื่อให้เปิดประตูได้รอบด้าน 

นายประสงค์  แสงแก้ว  ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า การสร้างศาลหลักเมืองตามรูปแบบมณฑปนั้นเป็นรูปแบบทางศาสนาพราม ซึ่งการสร้างศาลหลักเมืองไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่อย่างใด จึงขอให้ทางเทศบาลพิจารณาในเรื่องนี้ ส่วนเรื่องสถานที่ตั้งของศาลหลักเมืองที่หลายท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สถานที่แห่งนี้อับและแคบไม่เหมาะต่อการตั้งศาลหลักเมือง 

นายอำพร  เทพปินตา ข้าราชการบำนาญ ได้ให้ความเห็นว่า สถาน ที่เดิมมีความแคบมากและเป็นที่อับซึ่งหากมีการปรับปรุงใหม่ก็อาจจะไม่ต่าง จากเดิมมากจึงอยากให้ทางเทศบาลพิจารณาเรื่องที่ตั้งของศาลหลักเมืองว่าควร จัดตั้งอยู่ในที่แห่งใดรวมถึงเรื่องการย้ายเสาหลักเมืองให้อยู่ตรงกลาง พื้นที่เพื่อให้เป็นจัตุรมุขซึ่งเป็นฮวงจุ้ยที่ดีสำหรับเมืองลำปาง

นายคงศักดิ์  อินทราชัย เจ้าของโรงแรมเอเชียลำปาง กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า ในการสร้างศาลหลักเมืองในแต่ละครั้งควรดูทั้งความเหมาะสมและฮวงจุ้ยด้วยว่า การตั้งศาลในแต่ละทิศมีความหมายต่อเมืองลำปางอย่างไร และต้องตั้งในตำแหน่งใดเพื่อให้เมืองลำปางเจริญยิ่งๆขึ้นไป ทั้งนี้การสร้างศาลหลักเมืองควรสร้างในจุดที่ประชาชนสามารถเข้าได้ทั้งสี่ทิศที่เราเรียกกันว่าจัตุรมุข เพื่อความเป็นมงคลแก่นครลำปางของเรา

นอกจากนี้ยังคงมีประเด็นการก่อสร้างสำหรับ ผู้ที่จะเข้ามารับเหมา ควรมีมาตรฐานและเชื่อถือได้ และมีมาตรการในการดูแลในอนาคตเพื่อให้การก่อสร้างปรับปรุงครั้งนี้ไม่เสีย เปล่า รวมถึงความคิดเห็นในเรื่องของการขอพื้นที่ถนนบริเวณข้างศาลแขวงลำปาง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานในส่วนนี้มากนัก ซึ่งอาจจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศาลหลักเมืองเพื่อความกว้างขวางและสวย งามยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ยังมีอีกหลายความคิดเห็นในที่ประชุมในครั้งนี้ ที่เป็นข้อถกเถียง และเป็นโจทย์ใหญ่ให้ทางเทศบาลนครลำปางได้พิจารณาเห็นควรกันต่อไปว่า สุดท้ายแล้วศาลหลักเมืองลำปางเราจะเป็นอย่างไรในอนาคต ส่วนทางด้านนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้กล่าวปิดท้ายหลังจากได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้ว ได้มีความเห็นว่าในการจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ซึ่งปัญหาที่พบหลักๆทั้งเรื่องของนกพิราบที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชน เรื่องสถาปัตยกรรมในการออกแบบศาลหลักเมืองใหม่ รวมถึงการบริหารงบประมาณและการดูแลในอนาคต  ซึ่งจะนำไปพิจารณาและปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1015 ประจำวันที่ 6 - 12  กุมภาพันธ์ 2558)   
 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์