วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

ก้าวสู่ปีที่ 19 กับ 4 รางวัลระดับชาติ ลานนาโพสต์เพื่อเกียรติยศคนลำปาง


ด้วยพลังงานของความมุ่งมั่น ตั้งใจของสุรศักดิ์ ภักดี ได้ขับเคลื่อนลานนาโพสต์มามาสู่เส้นทางแห่งเกียรติยศและความสำเร็จในวันนี้

แม้เป็นเพียงความสำเร็จเพียงเล็กน้อย แต่อาจกล่าวได้ว่า “ลานนาโพสต์” เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับแรกและฉบับเดียวในขณะนี้ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นหนังสือพิมพ์คุณภาพเคียงบ่าเคียงไหล่ หนังสือระดับยักษ์ไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ บนเวทีระดับชาติ อันยืนยันด้วยหลักฐานการได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และชมรมผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

อีกก้าวสำคัญหนึ่งของลานนาโพสต์ จึงไม่เพียงการก้าวเดินมาจนถึงปีที่ 18 ด้วยความมั่นคงและปณิธาณอันแรงกล้าของผู้ก่อตั้งในการทำสื่อมวลชนที่ดีเพื่อความภูมิใจของคนลำปางเท่านั้น หากแต่ปีที่ 18 ลานนาโพสต์ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า หนังสือพิมพ์บ้านนอกฉบับเล็กๆฉบับนี้ได้นำความภาคภูมิใจด้วยความสำเร็จระดับชาติมาสู่คนลำปางด้วย
           
ย้อนหลังไปเมื่อกรกฎาคมปี 2556 หนังสือพิมพ์ระดับชาติ ไทยรัฐตีพิมพ์ภาพและข่าวลานนาโพสต์ได้รับรางวัลบทนำดีเด่น จากสภาการหนังสือพิมพ์แหล่งชาติ ในเรื่องแม่เมาะ ฤาปิดฟ้าด้วยฝ่ามือเป็นบทนำที่สะท้อนปัญหาความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัย ของคนที่อยู่บริเวณแม่เมาะ เป็นบทนำอันดับหนึ่งของหนังสือพิมพ์ภูมิภาคทั่วประเทศ คัดกรองโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คนลำปางจำนวนมากได้แสดงความยินดีในความสำเร็จของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ซึ่งเสมือนเป็นสมบัติของคนลำปาง ในขณะที่ลานนาโพสต์ก็ได้สำนึกตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่นับวันจะทวีคูณมากขึ้นด้วยความไว้วางใจ ตามวงปีของชีวิตลานนาโพสต์ ที่ต่อเนื่อง ยาวนานมาจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 19

จนกระทั่งวันที่ 5 มีนาคม 2557 “ลานนาโพสต์ได้มีโอกาสก้าวขึ้นเวทีรับรางวัลระดับชาติอีกครั้งหนึ่ง จากรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนั้นไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 2 รางวัล และหนึ่งในนั้นคือหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จากผลงานข่าว ปลุกสำนึก ลำปาง ฟื้น แม่วังสายน้ำแห่งชีวิต ส่วนอีกรางวัลเป็นของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จากผลงานข่าว พะเยาโมเดลปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรหรือเอื้อนายทุน

และในปีเดียวกัน วันที่ 4 กรกฎาคม ลานนาโพสต์ได้รับรางวัล บทนำชมเชย จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในเรื่อ ความหวังของลำน้ำวัง ซึ่งเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนถึงความสำคัญของแม่น้ำประจำจังหวัดลำปางที่ ปัจจุบันมีสภาพที่เสื่อมโทรม ต้องการการดูแลรักษาจากคนในพื้นที่ จนคนในพื้นที่ได้ร่วมกันกระตุ้น ปลุกจิตสำนึกรักษ์แม่น้ำวัง เกิดกิจกรรมการบิ๊กคลีนนิ่งแม่น้ำวังในเวลาต่อมา

 จนมาถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558 หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ได้รับเกียรติอีกครั้งจากคณะกรรมการชมรมข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่พิจารณาผลงานมหันตภัยเงียบ จอกหูหนู รุกเขื่อนกิ่วลมให้ได้รางวัลชมเชย ทีมข่าวลานนาโพสต์ ได้เกาะติด นำเสนอข่าวนี้มาตลอดปี 2557 ที่ ผ่าน โดยสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของ จอกหูหนู วัชพืชน้ำ ความเดือดร้อนของประชาชนและการเร่งแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าการแก้ไขปัญหาจอกหูหนูจะยังไม่สามารถกำจัดได้อย่างหมดสิ้น แต่อย่างน้อยการที่ภาครัฐ ภาคเอกชนได้ร่วมแรงร่วมใจที่จะแก้ปัญหาจอกหูหนูนับว่าจะเป็นเริ่มต้นที่จะนำ ไปสู่ปลายทางที่สำเร็จ ลานนาโพสต์ก็จะยังคงเกาะติดสถานการณ์เพื่อให้กิ่วลมกลับมาเป็นสมบัติที่สวย งามของคนลำปางต่อไป
           
ตลอดเวลา 19 ปี ที่ลานนาโพสต์ ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชน บนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ สืบสานภารกิจจาก สุรศักดิ์  ภักดี ผู้ก่อตั้ง และ ไพฑูรย์ ศุภสุข บรรณาธิการบริหาร ที่เป็นผู้วางรากฐานลานนาโพสต์

เมื่อ ผลของการทำงานผลิดอกออกผล ทำให้ความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหลายเป็นปลิดทิ้ง เหลือไว้แต่ความภาคภูมิใจที่สื่อบ้านนอกเล็กๆได้รับการพิจารณาได้รับรางวัล ในครั้งนี้ ชาวลานนาโพสต์ไม่อาจสัญญาได้ว่าเราจะทำหน้าที่สื่อได้ตลอดไปเหตุเพราะทุก วันนี้ปัจจัยจากสภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้สื่อถูกกลืน และล้มหายตายจากไปมากมาย แต่ตราบใดที่เรายังยืนอยู่บนถนนสายสื่อสารมวลชนเราก็จะทำหน้าที่นั้นให้ดี ที่สุด และไม่หยุดที่จะพัฒนาโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณของคนข่าว
  
ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ตลอดมาไม่ว่าลานนาโพสต์จะเผชิญหน้ากับปัญหาใดๆ ขอบคุณทุกการสนับสนุนและไว้วางใจให้ลานนาโพสต์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งข่าวสารไปยังทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือพิมพ์ หรือทาง www.lannapost.net ข่าวสารลำปางเพื่อคนลำปางทั่วโลก หรือการติดต่อสื่อสารบอกข่าวสารเรื่องราวผ่านมาทาง เฟสบุ๊ค Lannapost Newspaper หรือส่งไปรษณีย์มาที่สำนักงาน หรือแม้แต่การมาเยี่ยมเยือนพบปะพูดคุย  เหล่านี้คือกำลังใจ พลังใจที่สำคัญในการพยุงให้เราทำหน้าที่นี้ต่อไป ขอบคุณทุกการชื่นชมยินดี หรือติติงแนะนำ

ทั้งหมดทั้งมวล ล้วนเป็นสิ่งล้ำค่า ที่เราน้อมรับและมุ่งมั่นที่จะให้หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ เป็นความภาคภูมิใจของคนลำปางตลอดไป
          
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1019 ประจำวันที่ 6 - 12 มีนาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์