วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

ต้านโรงไฟฟ้าขยะ ป่าเหียงลุกฮือ แจกใบปลิวซัดผู้นำ-บ.เตรียมลงพื้นที่
ชาวบ้านป่าเหียงรวมกลุ่มออกต้านโรงไฟฟ้าขยะ หวั่นมลพิษเกิดในพื้นที่  แจกใบปลิวว่อนต่อว่าผู้นำเห็นผลประโยชน์มากกว่าชุมชน ไม่ใส่ใจสุขภาพของชาวบ้าน  ด้านบริษัทเตรียมลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน 22 มี.ค.นี้ ยืนยันจะเริ่มดำเนินการหลังจากชุมชนเจ้าของพื้นที่ได้รับความเห็นชอบเท่านั้น

จากกรณีที่มีบริษัท วีพีเอ็น แอนด์ ไซมิสทริค จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1077/48 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้มีโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากของเหลือใช้ ขนาด 6.5 เมกะวัตต์ โดยกำหนดใช้พื้นที่ บ้านป่าเหียง หมู่ 1 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ

โดยได้มีการแจกจ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆระบุในเอกสารว่า โครงการเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากของเหลือใช้ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีประสิทธิภาพและสามารถจัดการมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังไอน้ำจากของเหลือใช้ จะใช้เชื้อเพลิงเป็นมูลฝอยและเศษใบไม้เหลือใช้  มีกำลังการผลิต 6.5 เมกะวัตต์  หากเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าอื่นๆ เช่นโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่มีกำลังการผลิต 2,400 เมกะวัตต์ จะได้เห็นได้ว่าโครงการมีขนาดเล็กมาก จึงสามารถป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ซึ่งทางบริษัทจะได้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)ด้วย  โดยได้กำหนดจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่บ้านป่าเหียง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งห่างจากชุมชน และโครงการนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ CDM (Clean Development Mechanism) สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งกลไกการพัฒนาที่สะอาดนี้เป็นกระบวนการที่องค์การสหประชาชาติให้การรับรอง

สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแล ประกอบด้วย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการอุตสาหกรรม และอบต.ท้องที่ เป็นต้น

ในเอกสารยังได้ระบุถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ด้วยว่า จะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ เกิดระบบเศรษฐกิจรอบแหล่งผลิตมีเงินหมุนเวียนในชุมชน  และยังช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย เศษวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วในท้องถิ่น  ชุมชนก็มีรายได้จากภาษีบำรุงท้องที่  รวมทั้งเป็นทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดก๊าซเรือนกระจก  ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำสิ่งของเสียที่ไม่ใช้แล้วนำมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อชุมชนและสังคม  และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถขายเศษที่เหลือจากการเกษตรอีกด้วย

บริษัทได้ยืนยันด้วยว่า จะเริ่มดำเนินการภายหลังจากได้ทำความเข้าใจกับชุมชนเข้าของพื้นที่ และได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการเท่านั้น

แต่หลังจากที่มีข่าวการเข้ามาของบริษัทดังกล่าว เพื่อที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะขึ้นในพื้นที่ชุมชนบ้านป่าเหียง ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งออกมาคัดค้าน โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า รักษ์ป่าเหียง เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดปัญหามลพิษขึ้นในพื้นที่ โดยชาวบ้านได้มีการนำป้าย มีข้อความแตกต่างกัน มาติดตามจุดต่างๆในหมู่บ้าน มากกว่า 10 แห่ง มีข้อความว่า “เอาโรงไฟฟ้าขยะกลับไป เอาความสามัคคีกลับมา” และ “ไม่ได้เกิดป่าเหียง แต่รักบ้านป่าเหียง ไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ” เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังพบว่าได้มีการแจกจ่ายใบปลิวไปทั่วหมู่บ้าน โดยข้อความในใบปลิว ได้กล่าวอ้างถึงผู้นำ หมู่ 1 ว่าไม่ห่วงใยสุขภาพของชาวบ้าน  เห็นแต่ผลประโยชน์ นำความหายนะเข้ามาในหมู่บ้าน สร้างความแตกแยกให้ชุมชน จะขายอากาศที่บริสุทธิ์ ไม่รักลูกหลานในหมู่บ้านของตัวเอง

จากการสอบถามชาวบ้านรายหนึ่ง กล่าวว่า  ทาง อบต.บ่อแฮ้วได้มีการเกณฑ์คนไปดูงานที่ จ.ภูเก็ตมาแล้ว มีชาวบ้านป่าเหียงได้ร่วมเดินทางไปด้วยประมาณ 40 คนเท่านั้น จากชาวบ้านที่มีหลายร้อยคน  ตอนนี้ชาวบ้านบางคนก็ยังไม่รู้รายละเอียดว่า โรงไฟฟ้าที่จะมาก่อสร้างนั้นจะมีวิธีการอย่างไร ปลอดภัยหรือไม่ แต่เมื่อได้ยินชื่อว่าโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะ ทุกคนก็มองเห็นไปถึงเรื่องมลพิษที่จะตามมา ในวันข้างหน้าอาจจะมีการนำขยะเข้ามากองไว้รวมกันในพื้นที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้า ปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ก็จะตามมา สร้างผลกระทบให้กับประชาชนอย่างมาก ไหนจะเรื่องน้ำกินน้ำใช้ในชุมชน หากมีโรงไฟฟ้าก็จะต้องใช้น้ำหมุนเวียนในการผลิต ซึ่งจะต้องแบ่งน้ำจากชุมชนไปอีก ชาวบ้านก็อาจจะขาดแคลนน้ำได้

ด้านนายสถาพร วะเท นายก อบต.บ่อแฮ้ว เปิดเผยว่า  ขั้นตอนในตอนนี้ได้มีการนำตัวแทนชาวบ้านไปดูงานโรงงานผลิตไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ที่ จ.ภูเก็ต มาแล้ว ซึ่งเป็นโรงงานระบบปิดทั้งหมด ได้ต้นแบบจากประเทศสิงคโปร์ โรงไฟฟ้าที่จะมาก่อสร้างที่ จ.ลำปาง รูปแบบการก่อสร้างก็จะคล้ายกัน  ส่วนเหตุผลที่เลือกพื้นที่ ต.บ่อแฮ้ว ทราบว่าเนื่องจากยังมีไฟฟ้าไม่พอใช้ ต้องเชื่อมสายมาจาก อ.ห้างฉัตรอยู่  เบื้องต้นโรงไฟฟ้าที่จะก่อสร้าง มีขนาด 6.5 เมกะวัตต์ โดยจะใช้ขยะวันละประมาณ 300 ตัน  จาก อ.เมือง อ.เกาะคา อ.ห้างฉัตร  ซึ่งจะมีการคัดแยกขยะมาก่อนและมาอัดเป็นก่อนเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าใช้ในการผลิต

กรณีที่มีชาวบ้านออกมาต่อต้านอาจจะมีหลายปัจจัย บางส่วนก็อาจจะยังไม่เข้าใจในรูปแบบของโรงไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทจะได้เข้ามาร่วมประชุมทำความเข้าใจกับชาวบ้านป่าเหียง ในวันที่ 22 มี.ค.58  จากนั้นก็จะมีการทำประชาคมในวันที่ 29  มี.ค.58 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง นายก อบต.บ่อแฮ้ว กล่าว
             
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1020  ประจำวันที่ 13 -  19 มีนาคม 2558)

Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์