วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

สมาชิกใหม่พรึบ เลือก'ประยูร'นายกท่องเที่ยว
กระแสแรงสมาคมท่องเที่ยวลำปาง สมาชิกใหม่พรึบ 87 คน ก่อนเลือกตั้งเดือนกว่า “ประยูร แก้วเดียว” ไร้คู่แข่งได้นั่งนายก  สมาชิกร่วมโหวต 67 เสียง 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มี.ค.58 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง (ธนาคารชาติเดิม) มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ ที่จะเข้ามาบริหารงาน รวมถึงพัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของ จ.ลำปาง ให้เติบโตมากขึ้น และเป็นที่รู้จักระดับประเทศ ซึ่งในการประชุมได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง ลำปางนครแห่งความสุข โดยนายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง   รวมทั้งนายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ลำปาง เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา เมืองต้องห้ามพลาด  โดยมีเข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน  ทั้งสมาชิกเก่า สมาชิกใหม่ และผู้ร่วมสังเกตการณ์            

ที่ประชุมได้มีการชี้แจงงบประมาณรายรับร่ายจ่ายประจำปี 2557 โดยนายประภาส รัตนประทีป ผู้ช่วยเหรัญญิก เป็นผู้ชี้แจงงบดุล ณ วันที่ 31 ธ.ค.57  รายรับทั้งปี 651,008.54 บาท รายจ่าย 746,409.85 บาท รายจ่ายสูงกว่ารายรับ 95,401.31 บาท  งบดุลรวมหลักทรัพย์ 1,889.20 บาท กองทุนติดลบ 73,105 บาท หนี้สินค้างชำระ 74,994.85 บาท    ด้านนายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร ได้สอบถามถึงการชี้แจงรายรับรายจ่ายผ่านทางวีดีทัศน์ และรูปเล่มเอกสาร  แต่ทางด้านนายเอกสิทธิ์ มานะรุ่งโรจน์  ได้กล่าวว่า ในข้อบังคับไม่ได้ระบุไว้ให้ทำเป็นเอกสาร ทางสมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดไปยังผู้ช่วยเหรัญญิกได้

จากนั้นในที่ประชุมได้ให้สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะทำหน้าที่นายกสมาคมฯ เพื่อจะได้ทำการเลือกตั้งตามข้อบังคับของสมาคมฯ โดยมีสมาชิกเสนอชื่อ นายประยูร แก้วเดียว   นอกจากนั้นนายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร เจ้าของโกคำทัวร์ ได้เสนอชื่อ นางพรประภา ดวงประภา แต่เจ้าตัวไม่อยู่ในที่ประชุมจึงไม่มีสิทธิลงเลือกตั้ง  รวมทั้งยังได้เสนอชื่อ นางนวลศรี พรหมไชยวงค์ เจ้าของบริษัท นอร์ทเทิร์นแอทไทน์ จำกัด แต่นางนวลศรีปฏิเสธที่จะลงรับเลือกตั้ง จึงมีเพียงนายประยูร แก้วเดียว คนเดียวเท่านั้น  ในที่ประชุมจึงได้ให้สมาชิกได้ลงคะแนนและหย่อนบัตรลงในกล่องตามระเบียบการเลือกตั้งของสมาคมฯ  โดยในครั้งนี้มีสมาชิกเก่าเข้าร่วมประชุมประมาณ 25 คนเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกใหม่เกือบ 50 คน  ซึ่งผลการนับคะแนนปรากฏว่า มีสมาชิกลงคะแนนให้นายประยูรทั้งหมด 67 เสียง  ไม่ลงคะแนน 3  เสียง  รวมสมาชิกที่ใช้สิทธิจำนวน 70 คน

สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง ได้มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ว่า จะมีคู่แคนดิเดตลงชิงด้วยกัน 2 คน คือ นายสุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์  นักธุรกิจดังเมืองลำปาง เจ้าของโครงการเจเจปาร์ค และนายประยูร แก้วเดียว  เจ้าของธุรกิจร้านคาราโอเกะ จีนา-ยูฟ่า  และรถตู้นำเที่ยวสกายแล็ปทัวร์  ซึ่งทั้งสองเพิ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯได้ไม่นาน และสมัครเข้ามาในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน  แต่ในวันดังกล่าวนายสุระโยธิน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด

ขณะเดียวกันก็มีกระแสว่า ได้มีการเกณฑ์คนเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมท่องเที่ยว เพื่อให้ลงคะแนนเสียงให้ใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งจากตรวจสอบรายชื่อมีสมาชิกใหม่สมัครเข้ามาจำนวน 87 คน โดยมาจากหลากหลายอาชีพ ทั้งนี้ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่า การรับสมัครสมาชิกดังกล่าวทำถูกต้องตามกฎระเบียบหรือไม่ เนื่องจากผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกไม่ได้มีธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่อย่างใด

ผู้ที่เข้าสมัครสมาชิกใหม่รายหนึ่ง  กล่าวว่า การเข้ามาสมัครสมาชิกก็ไม่ทราบเช่นกันว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพราะไม่ได้ทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวแต่อย่างใด แต่เนื่องจากมีคนเข้ามาติดต่อและขอให้สมัครสมาชิกเพื่อเข้าไปเลือกตั้งนายกฯ โดยจะจ่ายค่าสมัครให้ทั้งหมด เพียงแค่กรอกใบสมัครและนำเอกสารมามอบให้เท่านั้น  เมื่อเห็นว่าไม่น่าจะมีอะไรเสียหายจึงให้ไป

ส่วนอีกรายหนึ่ง เปิดเผยว่า มีคนชักชวนให้เข้ามาสมัครสมาชิก ในตอนแรกไม่ได้คิดอะไรก็เลยกรอกใบสมัครไป แต่ในตอนหลังได้มีการมาพูดคุยขอให้เลือกนายกสมาคมฯ ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง จึงได้แจ้งขอถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก และไม่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว

เมื่อดูตามข้อบังคับของสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง ว่าด้วยการรับสมัครสมาชิก ในหมวดที่ 5 ข้อ 5 สมาชิกของสมาคม มี 3 ประเภท คือ  5.1 สมาชิกสามัญ แยกเป็น 3 ข้อ คือ ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวโดยตรง , ตัวแทนศูนย์เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเครือข่ายประชาชน , ตัวแทนของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน  และผู้ประกอบกิจการทั่วไป  5.2สมาชิกวิสามัญ ได้แก่บุคคลที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว  และ 5.3สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ บุคคลผู้ทรงเกียรติและผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนา แก้วนิล  อดีตนายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง กล่าวว่า  กลุ่มที่สมัครเข้ามาใหม่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของตัวแทนรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน  ซึ่งข้อบังคับนี้ได้ใช้มานานแล้ว เนื่องจากทางสมาคมท่องเที่ยวฯเปิดกว้างให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง หากจะมีการแก้ข้อบังคับทางสมาชิกก็สามารถเสนอแก้ไขเข้ามาได้ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน

ฃเมื่อถามความคิดเห็นถึงกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับการสมาชิกใหม่ก่อนจะการเลือกตั้งไม่นาน สังคมอาจจะมองว่าเป็นการล็อบบี้การเลือกตั้ง  นายธนา กล่าวว่า  ตนคิดว่าเป็นเรื่องทีดีมากกว่า ที่มีคนหันมาสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อที่จะมาช่วยกันเสนอความคิดเห็นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง ส่วนเรื่องการล็อบบี้นั้น เชื่อว่ามีเกิดขึ้นทุกที่

นายประยูร แก้วเดียว ว่าที่นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง กล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติตนเองเข้ามาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของ จ.ลำปาง  สำหรับวิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆจะขอกล่าวในวันสถานปนา
 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1020  ประจำวันที่ 13 -  19 มีนาคม 2558)

Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์