วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

เก้าที่สิบเก้า “ลานนาโพสต์”ลายปีมานี้ ลานนาโพสต์ มีการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงในแบบที่ อาจไม่ถึงพลิกฟ้า คว่ำแผ่นดิน แต่ค่อยๆปรับ ค่อยๆเปลี่ยน โดยมีจุดมุ่งหมายให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ เป็นหนังสือพิมพ์คุณภาพของคนลำปาง และเป็นหนังสือพิมพ์บ้านนอกระดับชาติ ที่ทุกคนให้การยอมรับ

การเปลี่ยนเช่นนี้ได้ ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงาน และมุ่งมั่นในการเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นให้ได้ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ และคำใหญ่ คำโต ของคนบางคน ที่ประกาศความเก๋า ในเกมสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งในที่สุดก็เหมือนย่ำรอยเท้าไปบนผืนทราย

ในยามที่ ความเชื่อว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจะต้องเสนอแต่ข่าวชาวบ้าน ข่าวข่มขืน ที่ต้องบวกด้วยจินตนาการของบรรณาธิการ คล้ายอยู่ในที่เกิดเหตุ ข่าวอาชญากรรมเลือดท่วมยังดำรงอยู่ เพื่อเป็นหลักประกันความอยู่รอด  เราก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติเหล่านั้น ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาที่จะไม่ทำหนังสือพิมพ์ที่ปราศจากความรับผิดชอบ หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวบอกใบ้ ให้หวย ข่าวประหลาด มหัศจรรย์ ด้วยความหวังว่า สักวันหนึ่งลานนาโพสต์จะได้การตอบรับที่ดีทั้งจากคนอ่าน และผู้สนับสนุนโฆษณา

หลายปีมานี้ เรามีการเปลี่ยนแปลง..

เมื่อก้าวสู่ปีที่ 17 ไม่นานนักหลังจากคุณสุรศักดิ์ ภักดี ลมใต้ปีกของลานนาโพสต์ หยุดพักภารกิจอันเหนื่อยหนักไปในฟ้ากว้างตลอดกาล แรงส่งตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้เราได้รับการประกาศนามครั้งแรกในเวทีระดับชาติ ด้วยรางวัลบทนำดีเด่น ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ตาม มาด้วยบทนำชมเชยในปีถัดมา จนกระทั่งข่าวแม่น้ำวัง และจอกหูหนูรุกเขื่อนกิ่วลม ก็ได้รับมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลชมเชยในปีที่ไม่มี รางวัลดีเด่น เอาชนะหนังสือพิมพ์ระดับชาติ ไทยรัฐ เดลินิวส์ และมติชน ในประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สองปีติดต่อกันของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เป็น 4 รางวัลเกียรติยศระดับชาติ ที่เราอาจกล่าวถึงในฐานะสื่อตัวแทนของคนลำปางได้อย่างน่าภาคภูมิ

ม้าสีหมอก แม้ไม่ได้มีเลือดเนื้อเชื้อไข หรือเป็นหน่อเนื้อกษัตริย์ลานนาโพสต์มาแต่แรก แต่เมื่อได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมลานนาโพสต์ ก็คล้ายผูกพันกันมาแต่แรก และยินดีที่เป็นหนึ่งในกลไกเล็กๆขับเคลื่อนให้เรือลำนี้ กางใบแล่นออกสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ท่ามกลางคลื่นลมโหมกระหน่ำ บางครั้งรุนแรง บางครั้งแผ่วเบา แต่เรือลำนี้ก็ไม่เคยถอยกลับออกจากร่องน้ำที่หมายมุ่งจะแล่นไป

น่ายินดี ที่คนลานนาโพสต์ เข้าใจและหนักแน่นที่จะยืนหยัดในแนวทางการทำหนังสือพิมพ์คุณภาพ และประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจน ตรงไปตรงมาในวันนี้ว่า จะใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบ

และจะทำหน้าที่สื่อหนังสือพิมพ์ชุมชน อย่างเต็มกำลัง

ด้วยตระหนักถึงหน้าที่ของสื่อมวลชน โดยเฉพาะบทบาทของหนังสือพิมพ์ชุมชน หรือ community newspapers อันเป็นบทบาทสำคัญของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจากนี้ไป เราจึงพิสูจน์ให้เห็นจากข่าวรางวัลสิ่งแวดล้อมปีล่าสุด

ลานนาโพสต์ ได้ทำการสำรวจสภาพของปัญหาจอกหูหนูในบริเวณเขื่อนกิ่วลม ตั้งแต่ปรากฏกลุ่มจอกหนาในผืนน้ำบางจุด จนกระทั่งแผ่ขยายออกไปในบริเวณกว้าง ด้วยการสังเกตการณ์ นั่งเรือฝ่าผืนจอกหนาทึบเข้าไปในลำน้ำ ถ่ายภาพ เก็บข้อมูลย้อนหลัง เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงสภาพจอกบนผืนน้ำหลายครั้งตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ยังได้สำรวจเอกสารวิชาการและสภาพพันธุ์พืชน้ำในเขื่อนแห่งอื่นๆ เท่าที่สืบค้นได้ อีกทั้งการสอบถาม ค้นคว้า พูดคุยกับนักวิชาการ ชาวบ้านที่ทำมาหากินและอยู่อาศัยในบริเวณเขื่อน จากนั้นได้ประมวลข้อมูล ความคิดความเห็น และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น นำเสนอข่าวนี้อย่างต่อเนื่อง นับจากเดือนมกราคม 2557 โดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตื่นตัวเข้ามาแก้ไขปัญหา และสร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้านให้ได้ตระหนักถึงปัญหาที่พวกเขาควรมีส่วนร่วมในการหวงแหนและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตัวเอง

ตั้งแต่ ฉบับเดือนมกราคม 2557 ลานนาโพสต์ ได้นำเสนอข่าว จอกหูหนูรุกเขื่อนกิ่วลม จนส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในบริเวณเขื่อน และการท่องเที่ยว แพท่องเที่ยวต้องหยุดกิจการ จอกหูหนูระบาดแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งถึงเดือนมีนาคม 2557 กรมชลประทานได้เปิดประตูระบายน้ำ เพื่อระบายจอกหูหนูออกจากหน้าเขื่อน จากนั้นได้ใช้เครื่องจักรกลตักจอกออกจากเขื่อน การจัดการอย่างต่อเนื่องของกรมชลประทาน ซึ่งต่อมาจังหวัดลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เดินทางมายังพื้นที่ และได้เป็นผู้นำในการสั่งการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทำให้ปัญหานี้คลี่คลายลงในที่สุด

ผลจากการนำเสนอโดยตระหนักถึงคุณค่าข่าว จอกหูหนูรุกเขื่อนกิ่วลม จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และการตื่นตัวของชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดจอกหูหนู ลานนาโพสต์ได้กลายเป็นผู้นำในการนำเสนอข่าวนี้ในระดับชาติ โดยหนังสือพิมพ์ส่วนกลางได้ตีพิมพ์ข่าวนี้ในเวลาต่อมา

ลานนาโพสต์ยังคงเกาะติดข่าว จอกหูหนูมหันตภัยเงียบ รุกเขื่อนกิ่วลมต่อไป โดยที่ยังมีความมุ่งมั่นในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำหนดนโยบายข่าวที่พยายามสะท้อนปัญหาท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติ ด้วยตระหนักในหน้าที่ของ ลานนาโพสต์ ในฐานะหนังสือพิมพ์ชุมชน ที่มีส่วนรับผิดชอบชุมชนเช่นเดียวกับภาคส่วนอื่นๆอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

และก้าวสู่ปีที่สิบเก้าปีนี้ ลานนาโพสต์ยังมีความหวังตั้งใจ ที่จะนำรางวัลเกียรติยศมาสู่คนลำปางอย่างไม่ขาดสาย เพื่อประกาศความเป็นหนึ่งเดียวของสื่อลำปาง ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1021  ประจำวันที่ 20 – 26  มีนาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์