วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

ชูแบรนด์ “นครล้านนา” เปิดประตูลำปางค้าเออีซีจังหวัดรับลูก ททท.ดันลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา ไฟเขียวให้ผู้ประกอบการสินค้าและบริการท้องถิ่นใช้ตราสัญลักษณ์ลำปางแบรนด์ นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา เปิดประตูการค้าสู่อาเซียนส่งเสริมการขายทิศทางเดียวกัน ผอ.ททท.เชียงใหม่ ชี้ลำปางมีศักยภาพและวงการท่องเที่ยวเริ่มรับรู้ลำปางเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาดของไทย

ความร่วมมือในการผลักดันให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการเตรียมความพร้อมเป็นเมืองศูนย์กลางภาคเหนือที่มีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยอาศัยการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและการลงทุน ในจังหวัดลำปางเริ่มเห็นการเชื่อมโยงที่เด่นชัดขึ้น หลังจากที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดนโยบายส่งเสริม ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” โปรโมทจังหวัดท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้โครงการ เมืองต้องห้าม...พลาดคัดสรร 12 เมืองทางเลือกจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เชื่อมโยงท่องเที่ยวเมืองหลักเดิม เน้นจุดเด่นศักยภาพจังหวัดที่มีความพร้อม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม หนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งลำปางเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ลำปาง..เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา”
           
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยในงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ-รถม้าลำปางว่า ตามที่ จ.ลำปาง ได้มีนโยบายที่จะผลักดันให้นครลำปางเป็นนครแห่งความสุข และทางจังหวัดลำปาง ยังได้รับเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เป็น 1 ใน 12 เมืองทางเลือก เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างรายได้ 2.2 ล้านล้านบาท จากการท่องเที่ยวภายในปี 2558 ตามโครงการ เมืองต้องห้าม...พลาดภายใต้แนวคิดปีท่องเที่ยววิถีไทย ซึ่งจังหวัดลำปางได้ถูกจัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่ไม่หมุนตามกาลเวลาดังนั้น เพื่อสนับสนุนโยบายดังกล่าว จังหวัดลำปาง จึงจำลองรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน อันเป็นอัตลักษณ์ที่ได้รับสืบทอดต่อกันมาจากเมื่อครั้งอดีต มาเป็นจุดขายโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่งาน “วันรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ-รถม้าลำปางเพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้เห็นและสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลำปางในบรรยากาศย้อนอดีต เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง  
           
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มาตรฐานลำปาง (Lampang Brand) โดยมี นายฤทธิพงษ์  เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม ได้ประชุมพิจารณาเครื่องหมายการค้าของจังหวัดลำปาง โดยได้มีการจัดทำตราสัญลักษณ์ลำปางแบรนด์ นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา เปิดประตูการค้าสู่อาเซียนให้มีความโดดเด่น และมีความชัดเจนในภาพลักษณ์ของจังหวัดในด้านการท่องเที่ยว  วิถีชีวิตและสังคม  ศิลปวัฒนธรรม ธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และเป็นภาพที่สื่อให้เห็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย รถม้า ไก่ และวัดพระธาตุลำปางหลวง มีข้อความใต้ภาพ คำว่า LAMPANG  BRAND ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานลำปาง โดยจังหวัดลำปางจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ประกอบการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการส่ง เสริมการขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตเท่า นั้น หากผู้ประกอบการประสงค์จะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตขึ้นมาใหม่ หรือ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต ต้องยื่นขออนุญาตการขอใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานลำปางรูปแบบเดียวกัน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
           
ขณะที่ นายวิสูตร บัวชุม ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ได้กล่าวในงานประชุมสามัญคณะกรรมการสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง เมื่อ วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา เน้นย้ำว่า ลำปางเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าท้องถิ่น โดยในปี 2557 ที่ผ่านมาลำปางเริ่มเป็นที่รู้จัก ในมุมของลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลาค่อนข้างมาก เกิดความร่วมมือในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทิศทางเดียวกัน และเชื่อว่าในปี 2558จะเกิดความก้าวหน้าพัฒนาเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวลำปางให้เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวอยากมา 
           
“ผมมีโอกาสพาคณะสื่อต่างๆไปเที่ยวชมพื้นที่ท่องเที่ยวที่อำเภอและอำเภองาว มีอะไรน่าสนใจมาก โดยเฉพาะหล่มภูเขียว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีแอ่งน้ำสีเขียวมรกต มีวัดเฉลิมพระเกียรติ และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นหลากหลาย เสน่ห์ของลำปางยังมีแรงดึงดูดอีกมาก ในปี 2558 ททท.ก็ยังเดินหน้าส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย อย่างเต็มที่ และลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา จะเป็นเมืองที่ต้องห้ามพลาดที่น่าสนใจ”

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1022
 ประจำวันที่ 27   มีนาคม – 2 เมษายน  2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์