วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

ย้ายผอ.อาชีวะช่วยราชการกรมฯ
คณะกรรมการจังหวัดมีมติย้าย ผอ.อาชีวศึกษาลำปางไปช่วยราชการที่กรมอาชีวศึกษาชั่วคราว ระหว่างทำการสอบหาข้อเท็จจริง  ขอความร่วมมือครูยุติการชุมนุม ตั้งใจทำงานตามปกติ เนื่องจากเป็นช่วงเปิดรับนักศึกษาใหม่
           
เมื่อวันที่ 29 มี.ค.58  นายวิสุทธิ์  ชินนาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ในฐานะผู้อาวุโส เป็นประธานการประชุมหาทางออก กรณีคณะครู อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้ย้ายนางพรเพ็ชร พรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ ออกจากวิทยาลัย เนื่องจากพบว่าการทำงานไม่โปร่งใส่ ส่อไปในทางทุจริต  โดยมี นายเจริญ ศิริวงศ์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง และ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้หารือในการแก้ปัญหาดังกล่าว ร่วมประชุมที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

นายเจริญ ศิริวงศ์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการในการร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่แต่งตั้งโดยจังหวัดลำปาง มีนายวีระเดช สมวรรณ ปลัดจังหวัดลำปางเป็นประธาน ได้มีการประชุมและลงมติเป็นข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นประชาธิปไตยเพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ว่าให้มีการย้ายผู้อำนวยการ พรเพ็ชร พรรณวงศ์ ออก นอกพื้นที่ก่อน ด้วยเหตุผลคือ ต้องการให้สถานการณ์สงบสุขโดยเร็ว และสิ่งที่เกิดขึ้นจากการร้องเรียนนั้นจะมีการนำเข้ากระบวนการสืบสวนหาข้อ เท็จจริงต่อไป เนื่องจากการสืบหาข้อเท็จจริงต้องใช้เวลาพอสมควร แต่เบื้องต้นทางคณะกรรมการให้เสนอในสองประเด็นนี้ ให้ ผอ.วิสุทธิ์ ชินนาพันธ์ ได้ชี้เเจงและบอกกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายจาก สอศ.
           
นายวิสุทธิ์ ชินนาพันธ์  ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า  ทางเลขาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ตนเป็นตัวแทนของ สอศ. ให้มาประสานงานดูแลในเรื่องนี้ เพื่อรับข้อมูลและดูแลข้อข้อเท็จจริง นำไปเสนอให้ทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจ  ซึ่งการหาทางออกในเบื้องต้นอาจจะต้องนำตัวผู้มีปัญหาออกไปจากพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้เข้าขั้นตอนกระบวนการสืบสวนสอบสวน และจัดตั้งกรรมการเป็นชุดเพื่อมาสอบสวนหาข้อเท็จจริง และเป็นข้อมูลการตัดสินใจให้ทางเลขาฯว่า เรื่องที่คณะจารย์และนักศึกษาได้เรียกร้องนั้นมีข้อมูลเพียงพอต่อการเรียกร้องหรือไม่ และว่าไปตามกระบวนการ ซึ่งไม่อยากให้มีการยกขบวนไปเรียกร้อง ให้เป็นลัทธิตัวอย่าง ถ้าเรียกร้องให้ย้ายภายใน 24 ชั่วโมงแล้วได้ตามความต้องการก็จะมีการออกมาทำเช่นนี้กันหมด  ดังนั้น จึงต้องมาพูดคุยกัน มารับข้อมูลและข้อเท็จจริงก่อนเพื่อประกอบการพิจารณา  ซึ่งทางคณะกรรมการฯมีมติเบื้องต้นว่าให้ ผอ.พรเพ็ชร ออกนอกพื้นที่ไปก่อน ทั้งสองฝ่ายจะได้สบายใจ หลังจากนั้นทางจะทำการสืบสวนหาข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ทางกลุ่มคณะอาจารย์ และนักศึกษา ต้องการใน 3 ประเด็น คือ เรื่องคุณธรรม วิสัยทัศน์ และการส่อทุจริต
           
นายวิสุทธิ์  กล่าวว่า ตอนนี้เป็นห่วงวิทยาลัยอาชีวะ เนื่องจากอยู่ในช่วงรับนักศึกษาใหม่อยู่ ถ้ากระบวนการต่างๆหยุดก็จะเสียหายต่อวิทยาลัยด้วย  ระหว่างสอบสวนจะขอให้ทาง ผอ.ออกจากพื้นที่ไปก่อน อาจจะ 15 วัน  หรือจนกว่าจะสอบสวนเสร็จ คือไปทำงานประจำกรมอาชีวศึกษา ทางกลุ่มผู้ประท้วงก็ต้องยุติด้วยเพื่อรอผลการสอบสวน และต้องทำงานกันต่อไปตามปกติ  อย่าให้งานเสียหาย หากเรื่องเงียบหรือยังไม่มีคำตอบค่อยติดตามกัน
           
จากนั้นทางประชุมได้แจ้งมติดังกล่าวให้กับ น.ส.ประคอง เจนคุณาวัฒน์  ตัวแทนอาจารย์ และนักศึกษา ให้ทราบว่า มีมติให้ ผอ.พรเพ็ชร ออกไปช่วยราชการที่กรมอาชีวศึกษาชั่วคราวระหว่างการสอบสวน ทางกลุ่มผู้ประท้วงเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งทาง น.ส.ประคอง ได้ขอหารือกับทางกลุ่มก่อน จนกระทั่งได้ข้อสรุปว่า เห็นด้วยที่จะให้ย้าย ผอ.พรเพ็ชรไปชั่วคราวและจะรอจนกว่าจะได้ข้อสรุปจากการสอบสวน
           
น.ส.ประคอง เจนคุณาวัฒน์ กล่าวว่า  ทางกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาเห็นด้วยที่จะให้ ผอ.พรเพ็ชรย้ายไปช่วยงานที่กรมฯ จนกว่าจะมีการสอบสวนเสร็จ ซึ่งระหว่างนี้ทางคณะกรรมการฯได้ขอความร่วมมือให้หยุดการชุมนุม ทางเรายินดีที่จะปฏิบัติตามจนกว่าจะมีผลการสอบสวน แต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานเท่าไร ซึ่งทางกลุ่มพวกเราก็พึงพอใจในผลการประชุมครั้งนี้
           
ทั้งนี้ สำหรับความคืบหน้าในเรื่องการร้องเรียน นายเจริญ ศิริวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ว่าขาดวิสัยทัศน์ ไม่โปร่งใส ขาดธรรมภิบาล ทำให้องค์การแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย  ล่าสุดมีรายงานว่า ทาง สอศ.ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วเช่นกัน ซึ่งนายเจริญยังคงเข้าปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ตามปกติ เนื่องจากทางคณะอาจารย์และนักศึกษา ได้ร้องเรียนเรื่องการทำงานและความโปร่งใส ไม่ได้ขับไล่ออกจากพื้นที่แต่อย่างใด
 
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1023   ประจำวันที่ 3 - 9  เมษายน  2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์