วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

งบ14ล้านสร้างใหม่ ศาลหลักเมืองส.ค.นี้

 

ได้ฤกษ์สร้างอาคารศาลหลักเมืองหลังใหม่ กิตติภูมิเผยเริ่มเดือน ส.ค.58 งบ 9 ล้านบาท  ยังขาดอีก 5 ล้านเป็นงบติดตั้งประตูและตกแต่งภายใน ชวนประชาชนร่วมสนับสนุน เพื่อเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวลำปาง
           
ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองลำปาง หลังใหม่ เนื่องจากศาลหลักเมืองลำปางหลังเดิม ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดการชำรุดเสียหาย ไม่บ่งบอกถึงความสง่างามอย่างสมเกียรติภูมิของชาวลำปาง ทั้งที่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวลำปาง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลำปางทั้งจังหวัด และยังหลงเหลือร่องรอยพอที่จะได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ถึงรากเหง้าประวัติศาสตร์ตัวตนคนลำปางได้ แต่ทว่ายังขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสื่อถึงอัตลักษณ์ความเป็นประวัติศาสตร์ของชาวลำปางอย่างแท้จริง โดยถือเป็นนโยบายอันสำคัญอย่างยั่งยืนที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วน และต่อเนื่อง
           
ดร.กิตติภูมิ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเทศบาลนครลำปาง จึงได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมืองลำปาง หลังใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่จะดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง ลำปาง คิดเป็น ร้อยละ 96.90  สำหรับ งานก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองหลังใหม่ ดำเนินการด้วยงบประมาณของเทศบาลนครลำปาง ในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 9,000,000 บาท  คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือน ส.ค. 2558 และจะก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จประมาณเดือน เม.ย.2559
           
นายกเทศมนตรี กล่าวอีกว่า  ในการก่อสร้างนี้ยังคงขาดงบประมาณดำเนินการอีกจำนวนหนึ่ง ในการติดตั้งประตูจำนวน 4 ชุด (8 บาน) งานตกแต่งผนังภายใน จำนวน 4 ด้าน และงานปิดทองเสาหลักเมือง และยอดฉัตรอาคารเป็นเงินจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อความสง่างามและความสมบูรณ์แบบของอาคารศาลหลักเมืองลำปางหลังใหม่ และเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองลำปาง  จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาให้ร่วมกันสนับสนุน เพื่อให้การก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองลำปาง สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลำปาง

สำหรับรูปแบบ นายมนัสพี เดชะ หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่างเทศบาลนครลำปาง ผู้ออกแบบ กล่าวว่า แนวคิดในการออกแบบส่วนหนึ่งได้มาจากซุ้มวิหารพระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุลำปางหลวง ผสมผสานกับศิลปะล้านนาที่บ่งบอกถึงความเป็นลำปาง โดยเฉพาะการตกแต่งภายใน จะมีลวดลายของหม้อบูรณฆฏะ วัดปงยางคก อ.ห้างฉัตร รวมออยู่ด้วย

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1029   วันที่  22  -  28  พฤษภาคม  2558) 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์