วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ปลื้มรับโล่ในหลวง 4รางวัลดีเด่น เกษตรลำปางเกษตรกร-สหกรณ์เกษตร จ.ลำปาง รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ เข้ารับพระโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2558
       
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นสาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยในปี 2558 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นของ จ.ลำปาง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558  จำนวน 1 คน จากสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายสมโภช ปานถม ราษฎร ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง   และรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 จำนวน 3สหกรณ์ คือ  สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง , สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด จังหวัดลำปาง  และ สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด  ซึ่งทั้งหมดได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 58 ที่ผ่านมา  ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
           
ลานนาโพสต์ได้สอบถามไปยังนายสมโภช ปานถม เกษตรกรผู้ได้รับรางวัล กล่าวว่า ปลาบปลื้มและดีใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ หลังจากที่ได้ทำอาชีพเกษตรกรมาครึ่งค่อนชีวิต ตนไม่ได้เรียนมาสูง แต่มีความพยายาม ได้ศึกษาเรียนรู้การปรับปรุงคุณภาพดินมานานกว่า 3 ปี จึงจะประสบความสำเร็จ และสามารถเป็นตัวอย่างแนะนำเกษตรกรคนอื่นๆได้  ซึ่งคิดว่าจุดเด่นที่ทำให้ตนได้รับรางวัลคือการนำเกษตรแบบผสมผสานยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
           
เมื่อสอบถามถึงเหตุผลที่คิดค้นเรื่องการปรับคุณภาพดิน นายสมโภช กล่าวว่า เคยปลูกพืชผักและพบว่าดินในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน บางจุดดินเปรี้ยว ดินเค็ม ทำให้ได้ผลผลิตไม่ดี ในตอนนั้นกรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาให้ความรู้ จึงได้นำมาศึกษาและทดลองในพื้นที่ของตัวเองไปเรื่อยๆ ลองผิดลองถูกจนสามารถแก้ปัญหาได้ หากตอนนี้เห็นสภาพดินในพื้นที่ไหนมีปัญหา ก็สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้เลย
           
นอกจากนั้นนายสมโภช ยังได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการปลูกพืชผักและสมุนไพรไล่แมลง หนึ่งเดียวของ จ.ลำปาง  โดยได้เข้ารับรางวัลจากองคมนตรีเมื่อเดือน ธ.ค.57 ที่ผ่านมา  และ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดพิธีมอบรางวัลให้อีกครั้งในงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ที่ อ.ห้างฉัตร ในวันที่ 22 พ.ค.58 นี้
           
สำหรับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 3 แห่ง ต่างมีจุดเด่นของตัวเองที่ทำให้ได้รับรางวัล โดยสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ดีเด่นในด้านการจัดการสวัสดิการให้แก่สมาชิก การเอื้ออาทรต่อชุมชน การมีส่วนร่วมของสมาชิก และความมั่นคงทางด้านการเงิน  ส่วนสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด ดีเด่นด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกอย่างครบวงจร และส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตโดยสหกรณ์ และสหากรณ์ร้านค้า โรงพยาบาลลำปาง จำกัด ดีเด่นด้านการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้สมาชิก และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1028   วันที่  15  21  พฤษภาคม  2558)

Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์