วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมเจ้าท่าลุย ลอกน้ำวังดูดทรายกองโตลุยขุดลอกแม่วัง ดูดทราย 6 หมื่นคิวขึ้นฝั่งเปิดทางน้ำไหล เทศบาลทำหนังสือขอใช้ทรายจากกรมเจ้าท่า หากได้รับมอบเตรียมพื้นที่เก็บกองทราย 2 จุด ประชาชนขอไปใช้สาธารณะประโยชน์ได้
           
จากที่เมื่อเดือน  ก.ค.57 ที่ผ่านมา นายอนันต์  แก้ววิเชียร ผอ.ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 กรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการสนับสนุนงบประมาณการขุดลอกในปี 2558  ซึ่งจะดำเนินการในจุดที่ประสบปัญหาแม่น้ำวังตื้นเขินและเน่าเสีย ตั้งแต่หน้าฝายยางเฉลิมพระเกียรติไปถึงสะพานเสตุวารี ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร  ต้องใช้งบประมาณกว่า 6 ล้านบาท  และใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน  โดยกรมเจ้าท่าได้นำเครื่องจักรมาลง และเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือน มี.ค.58  ใช้วิธีการนำเครื่องจักรดูดทรายจากใต้น้ำและนำขึ้นมากองไว้ริมตลิ่ง และจะขนย้ายทรายออกไปในภายหลัง

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า  ทางกรมเจ้าท่าได้เข้ามาดำเนินการขุดลอกแม่น้ำวัง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกทีในช่วงหน้าแล้ง ทำให้ประชาชนมองเห็นแม่น้ำวังที่ไม่สวยงาม มีสาหร่ายสีเขียวเกาะกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุหนึ่งมาจากแม่น้ำวังตื้นเขิน น้ำไหลไม่สะดวก ประกอบกับยังมีบ้านเรือน ร้านค้า ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ  ทางเทศบาลได้พยายามแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการระดมพลร่วมกันทำความสะอาดแม่น้ำวังทุกปี การใช้มาตรการตามกฎหมาย เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ  และร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 ตรวจสอบปลายท่อน้ำทิ้ง เพื่อเช็คคุณภาพน้ำทุกๆ 6 เดือน ซึ่งพบว่าคุณภาพน้ำดีขึ้นตามลำดับ  

รองนายกเทศมนตรี กล่าวอีกว่า และจากปัญหาแม่น้ำวังตื้นเขิน ทางเทศบาลได้ร้องขอไปยังกรมเข้าท่า เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการขุดลอกแม่น้ำวังดังกล่าว และได้รับงบประมาณเข้ามาในปีนี้ โดยทางกรมเจ้าท่าได้นำเครื่องจักรมาเริ่มทำงานแล้วตั้งเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจะใช้วิธีการดูดทรายขึ้นมาจากช่วงกลางแม่น้ำ ลึกลงประมาณประมาณ 2 เมตร เพื่อให้เกิดร่องน้ำลึก น้ำไหลผ่านได้สะดวก แต่จะไม่ทำการดูดใกล้ริมตลิ่ง เพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาตลิ่งทรุดได้  ตอนนี้ทรายที่ดูดขึ้นมาแล้วก็จะนำมากองไว้อยู่ริมตลิ่งก่อน  ประชาชนที่ผ่านไปมาอาจจะเห็นภาพหาดทรายเป็นแนวยาว  ซึ่งในส่วนนี้ทางเทศบาลเองยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการขนทรายออกไปได้ เนื่องจากแม่น้ำวังเป็นอำนาจรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า และทรายก็ยังเป็นทรัพย์สินของกรมเจ้าท่าอยู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมเจ้าท่า เพื่อขอส่งมอบทรายให้กับทางเทศบาล เมื่อได้หนังสือส่งมอบแล้วทางเทศบาลจะเข้าไปขนทรายออกไปเก็บไว้ในสถานที่ที่กำหนดไว้ เพื่อเตรียมมอบให้กับประชาชนมาขอไปใช้สาธารณะประโยชน์  

ด้านนายสุรชาติ ไพศาล  หัวหน้างานเครื่องจักรกล เทศบาลนครลำปาง กล่าวว่า จากที่ได้ประชุมร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ประมาณจำนวนทรายที่จะดูดขึ้นมาได้ อยู่ที่ประมาณ 6 หมื่นคิว  หากจะให้ทางกรมเจ้าท่าเป็นผู้ขนย้ายทรายเอง อาจจะต้องลดทอนงบประมาณในการขุดลอกลงมาเป็นงบในส่วนนี้ ทางเทศบาลต้องการขุดลอกให้ได้ระยะทางมากที่สุด จึงได้ทำหนังสือไปถึงกรมเจ้าท่า แจ้งความประสงค์ว่าเทศบาลจะดำเนินการขนย้ายทรายเอง โดยให้กรมเจ้าท่ามอบทรายที่ดูดขึ้นมาให้กับเทศบาล เพื่อจะได้ส่งมอบต่อให้ประชาชนทำไปใช้ในสาธารณะประโยชน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอหนังสือตอบกลับจากกรมเจ้าท่าว่าจะมอบทรายให้เทศบาลหรือไม่  หากได้รับมอบทางเทศบาลได้เตรียมสถานที่เก็บกองทรายไว้ 2 แห่งคือ บริเวณบ่อฝังกลบขยะ เขต ต.กล้วยแพะ เพราะมีพื้นที่ว่างอยู่อีกจำนวนมาก  และบริเวณด้านหลังอาคารกองสวัสดิการและสังคม ตรงข้ามสุสานร่องสามดวง ซึ่งทางเทศบาลก็ได้เตรียมแบบแปลนพื้นที่กองทรายมอบให้กรมเจ้าท่าแล้ว หากได้รับมอบแล้ว จะมีการตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด คือ ประสานงาน  เก็บขน และเก็บรักษา มาดูแลให้เป็นระบบเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆด้วย 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1028   วันที่  15  21  พฤษภาคม  2558)
 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์