วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พบโกงจัดซื้อราคาสูง5เท่า เครื่องออกกำลังลำปางปปท.สอบเข้ม
ปปท.เขต 5 เชียงใหม่ประสานเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนหลังตรวจพบว่ามีการส่อทุจริตจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่จังหวัดลำปาง  1 แห่ง พบมูลค่าสูงเกินจริงกว่า 5 เท่าตัว เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนสอบสวน เพื่อดำเนินการกับกลุ่มผู้ทุจริตอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.58  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขต 5 (ปปท.) นำโดยนายชัยวัฒน์ เหลืองเมฆา ผอ.ปปท.เขต 5   พร้อมเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ประกอบด้วย  นายโอฬาร ไข่เกษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ  นายนิติ เภตราสุวรรณ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ  และน.ต.พิษณุ มาลยานนท์  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ   ได้เข้าพบนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย  จ.ส.ต.นิเวช สายดวงแก้ว ปลัดเทศบาลต้นธงชัย  นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง  และนายประหยัด ขัดสมภาร ผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีดอนชัย  เพื่อขอทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรับมอบอุปกรณ์การออกกีฬากลางแจ้งที่ มาติดตั้งที่ลานออกกำลังกาย บ้านศรีดอนชัย หมู่ 5 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  เนื่องจากมีการร้องเรียนเรื่องทุจริตการจัดซื้อ

นายชัยวัฒน์ เหลืองเมฆา ผอ.ปปท.เขต 5   เปิดเผยว่า การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายดังกล่าวเป็นงบแปรญัตติของปี 2556 ซึ่ งมีการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาระหว่างอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และบริษัทยูไนเต็ด สปอร์ต ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด    โดยมีการส่งมอบประมาณต้นปี 2557 งบประมาณส่วนนี้มี เป็นสัญญาที่บริษัทฯทำกับกรมการท่องเที่ยวฯเมื่อวันที่  21 พ.ย.56 จากสัญญาจะพบว่ามีการติดตั้งหลายแห่ง หลายจังหวัด ในส่วนของ จ.ลำปางมีอยู่ 1 แห่งที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย 1 ชุด  สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดจัดทำที่กรมการท่องเที่ยวฯ จึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางท้องถิ่น ในเรื่องของการตรวจรับ เพราะเป็นเรื่องของกรมการท่องเที่ยวฯดำเนินการเองทั้งหมด  แต่จะเกี่ยวข้องในส่วนของเรื่องการรับมอบและเป็นสถานที่ติดตั้ง  จึงได้ร่วมกับดีเอสไอเข้าตรวจสอบในเรื่องของอุปกรณ์ตามสัญญาทั้งหมดยังมีอยู่หรือไม่ และได้ติดตั้งตามสัญญาหรือไม่  เพราะบางแห่งที่ ปปท.เคยไปตรวจสอบพบว่ามีการเซ็นรับของ แต่ปรากฏว่าไม่มีของมาลงจริงแม้แต่ชิ้นเดียว

นายโอฬาร ไข่เกษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ   กล่าวว่า ดีเอสไอได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งของบริษัทดังกล่าว พบว่าจะเป็นการซื้อโดยราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง  ซึ่งเป็นประเด็นหลักในการตรวจสอบครั้งนี้  ซึ่งจะมีการบันทึกถ้อยคำจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย  ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ใช้ตั้งเครื่องออกกำลังกายว่ามีขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบหรือไม่    เบื้องต้นทางดีเอสไอได้สอบสวนการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายดังกล่าว ทางบริษัทฯได้แจ้งว่าเป็นสินค้านำเข้าจากเกาหลีเป็นของคุณภาพดี แต่ได้เลี่ยงที่จะไม่แสดงข้อมูลราคาการนำเข้าที่แท้จริง จึงได้สืบสวนหาราคานำเข้าและราคาต้นทุน ซึ่งพบว่าบางรายการสูงจนน่าตกใจ จึงได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าตรวจสอบเครื่องออกกำลังกายที่ มาติดตั้งทั้งหมด

จากนั้นทางคณะได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณสนามกีฬาบ้านศรีดอยชัย หมู่ 5 สถานที่ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย พบว่า เครื่องออกกำลังกายทั้งหมด 13 รายการมีอยู่จริง และสภาพคงทนแข็งแรง โดยนายประหยัด ขัดสมภาร ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า  เครื่องออกกำลังกายเหล่านี้มีประโยชน์มากสำหรับคนในชุมชน ซึ่งมีผู้เข้ามาใช้บริการทุกวันวันละไม่ต่ำกว่า 30 คน ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น ส่วนเรื่องขั้นตอนการจัดซื้อเป็นอย่างไรนั้นตนเองไม่ทราบ เพียงแต่เป็นผู้เซ็นรับของเท่านั้น

หลังจากตรวจสอบแล้ว ผอ.ปปท.เขต 5 กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ทางเทศบาลตำบลต้นธงชัยไม่ได้มีคำขอรับการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายจากกรมการท่องเที่ยวฯ โดยได้รับการสนับสนุนมาโดยตรงจำนวน 13 เครื่อง ซึ่งการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายมีความมั่นคงแข็งแรงดี  แต่พบว่าการส่งมอบในการติดตั้ง หน่วยงานที่ได้รับมอบไม่ได้มีการจัดทำบัญชีครุภัณฑ์  ซึ่งตามจริงแล้วทรัพย์สินของทางราชการต้องมีการลงทะเบียน กรณีมีการชำรุดจะได้นำงบประมาณของหลวงเข้ามาซ่อมแซม  ในสวนนี้จากข้อมูลพบว่าราคาอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย สูงกว่าราคานำเข้าจริงถึง 5 เท่า เช่น เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก แขน และไหล่ จัดซื้อมาในราคา 350,000 บาท แต่ราคานำเข้าเพียง 72,000 บาทเท่านั้น  ส่วนเครื่องยืดเหยียดกล้ามเนื้อขา จัดซื้อราคา 101,000 บาท  ราคานำเข้าเพียง 20,000 บาท  ซึ่งค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทั้งหมด 13 รายการ รวมประมาณ 2 ล้านบาท  ข้อมูลเช่นนี้ถือว่ามีการทุจริต ถ้าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐและอยู่ในอำนาจของ ปปท.ก็ต้องดำเนินการ กรณีเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการตั้งแต่ผู้อำนวยการกองเป็นต้นไปก็จะส่งให้ทาง ปปช.ดำเนินการ ส่วนดีเอสไอก็จะตรวจสอบเกี่ยวกับการนำเข้า ซึ่งสินค้าเหล่านี้นำจากประเทศเกาหลี เมื่อตรวจสอบสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้ทางส่วนกลางพิจารณาเอาผิดกับผู้ที่ทำการทุจริตอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ ปปท.เขต 5 ยังเคยลงพื้นที่ตรวจสอบทุจริตการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กที่ อ.ห้างฉัตร อ.เถิน และ อ.แม่พริก จ.ลำปาง ซึ่งมีการกระทำในลักษณะเดียวกัน จากการสอบสวนพบว่าราคาสูงเกินจริงถึง 10 เท่า โดยได้รวมรวบข้อมูลส่งให้ทางส่วนกลางไปเรียบร้อยแล้ว
           
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1027  วันที่  8  -  14  พฤษภาคม  2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์