วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แจ้งจับร้านดัง รุกที่ส่วนรวม สร้างห้องพักนายกไพฑูรย์ สั่งแจ้งดำเนินคดีร้าน ลาภ ลาบศรีชุมบุกรุกทางสาธารณะสร้างที่พัก เตือนให้รื้อถอนแล้วไม่มีทำ ต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย
           
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่า ตนเองได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับร้านอาหารชื่อร้าน ลาภ ลาบศรีชุมที่ตั้งอยู่เลขที่ 200/51 หมู่ที่ 6 ต.พระบาท อ.เมือง ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ผ่านมาทางกองช่างของเทศบาลได้ พบว่า ร้านอาหารดังกล่าวได้มีสิ่งก่อสร้างปิดทางสาธารณะประโยชน์ ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน โดยได้ยื่นเรื่องขอตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะประโยชน์ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ต่อมาตามหนังสือจากสำนักงานที่ดินลำปาง ที่ ลป 0020/2/22016 ลงวันที่ 8 ต.ค.57 เรื่องการตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะประโยชน์พบว่า ได้มีการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างคือบ้านพักคนงาน ห้องล้างจาน โรงเรือนเก็บของ ทับทางสาธารณะประโยชน์ มีเนื้อที่ ประมาณ 0-0-88.9 ไร่
           
ทางเทศบาลฯ จึงได้มีหนังสือที่ ลป 52307/270 และหนังสือที่ ลป 52307/271 ลงวันที่ 28 ม.ค.58 เรื่องให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากทางสาธารณะประโยชน์  โดยแจ้งให้เจ้าของร้านคือนายลาภสมบัติ ไชยานนท์ และนางกอบกุล วงศ์นาสัก  ให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากทางสาธารณะประโยชน์ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 วัน ซึ่งทั้งสองได้รับหนังสือแล้วเมื่อวันที่ 29 ม.ค.58  และปรากฏว่าหลังจากที่ครบตามกำหนดคือวันที่ 3 มี.ค.58 ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวพบว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการื้อถอนแต่ประการใด
           
เทศบาลฯในฐานะผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ท.สมควร เกิดเทศ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายลาภสมบัติ ไชยานนท์ และนางกอบกุล วงศ์นาสัก รวม 2 ราย ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9(1)(2)  และมาตรา 108 ทวิ และมาตรา 67 ฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยมีนายเอกพิสิฐ สุขพันธ์ ตำแหน่งนิติกร 6 ว เป็นผู้แจ้ง
           
นายไพฑูรย์ นายกฯ กล่าวเพิ่มว่า สำหรับถนนดังกล่าวตัดผ่านข้างๆตึกเข้าไปด้านหลังเป็นถนนที่ชาวบ้านใช้กันมานานแล้ว ซึ่งในฐานะที่เทศบาลมีหน้าที่ดูแลจึงต้องดำเนินการดังกล่าว ซึ่งถ้ายังไม่ดำเนินการใดๆคงต้องพึ่งอำนาจศาลต่อไป.


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1028   วันที่  15  21  พฤษภาคม  2558)

Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์